Luovosskaidi, Oksfjorddalen

Beskrivelse

Fra start kryss brua og følg kjørespor/stien i østlig / nordøstlig retning oppover skogsiden og etter hvert fjellryggen. (Stien og kjøresporet overlapper hverandre.) I ca 400 m høyde er man over skogen, følger stien/kjøresporet videre i mer sørlig retning og passer høyde 527 på østsiden og så er man oppe i flatere terreng. Hold kursen mot toppen på 608 m.o.h. etter stien, kjøresporet går noe øst for denne. Vel oppe har man Storelvdalen vest for seg og Lilleelvdalen øst for seg, flott utsikt sørover og til Váddásgáissát.

Vær oppmerksom på at beskrivelse og løypekart er omtrentlig og at det kan forekomme feil. Ha med egnet turkart for området og kompass på turen. Den enkelte må være forberedt på å følge med på kartet og gjøre egne vegvalg!

Adkomst

Man kjører av fra E6 og innover Oksfjorddalen og forbi de innerste gårdsbrukene
og helt til Váddás, de tre siste km på noe ujevn veg. Parkering og startpunkt ved rasteplassen / brua.
Luovosskaidi 608 - 10 på Topp Nordreisa av Nord-Troms friluftsråd. Tilgjengelig under en CC BY-SA 4.0 lisens.

Les mer om turen »

Om turen

Gradering: Blå
Kommune: Nordreisa
Kan turen gjennomføres med
rullestol: Nei
Kan turen gjennomføres med barnevogn: Nei
Meter over havet: 608
Antall besøk totalt: 33
Flest besøk 2015
Navn Antall registreringer
Trond Østvang 3
Inger-Lill Løkås Pedersen 1
Bent G. Solvang 1
Cissel Samuelsen 1
Ketil Abrahamsen 1
Magne Pedersen 1
Helge Guttormsen 1
Johanne Båtnes 1
Alvin Jakobsen 1
Sissel Østvang 1
Besøkslogg
Navn Dag
Jorunn Slåttnes 25.10.15
Helge Guttormsen 25.10.15
Margit Anne Pedersen 22.10.15
Magne Pedersen 22.10.15
Trond Østvang 04.10.15
Sissel Østvang 04.10.15
karin spirdal 04.10.15
Odd Arvid Hardang 04.10.15
Trond Østvang 21.09.15
Maria Simonsen 13.09.15