Flylysvarden, Sørkjosen

Beskrivelse

Fra parkeringsplassen følger man den grusede stien gjennom Goppa friluftsområde (Gamlehjemsskogen) og fortsetter rett fram over lysløypa når man kommer dit. Like etter møter man på skiltet som peker mot Truisku. Derfra fortsetter stien videre opp bakkene på god og tydelig sti.

Ved det gamle damanlegget deler terrenget seg i to daler, Jernelvdalen og Lallosdalen. Man følger stien som går langs Lalloselven i sørlig retning. Stien er godt merket og opparbeid. Her deler stien seg og er merket mot Truisku og mot Lallos. Her kan man velge den godt merka stien som peker mot Truisku, eller fortsette opp Lallosdalen og videre mot flylysvarden. Stien her er ikke merket.

Snart har man passert tregrensa og får utsikt opp mot Truiskufossen og vardene. Under Truiskufossen er det en gapahuk hvor man kan ta en lengre pause. Her kan man også skrive seg inn i turpostkassen som er der. Stien videre opp mot Truiskufossen er turens bratteste parti, og stien slynger seg opp fjellsiden under fossen. På flata oppfor fossen deler stien seg. Man tar her til venstre mot flylysvarden. Vel oppe ved varden venter belønningen i form av en fantastisk utsikt.

Det er ”Ti på Topp” skilt og tang på toppen ved Flylysvarden. For registrering på deltakerkort: Skriv ned tallkode og/eller bruk merketang som er festet i skiltplaten. Skriv deg gjerne inn på toppen dersom det er en bok der.

Vær oppmerksom på at beskrivelse og løypekart er omtrentlig og at det kan forekomme feil. Ha med egnet turkart for området og kompass på turen. Den enkelte må være forberedt på å følge med på kartet og gjøre egne vegvalg!

Adkomst

Parkering ved "Kronebutikken" i Sørkjosen. Parkeringsplass rett ved E6.

Les mer om turen »

Om turen

Gradering: Blå
Kommune: Nordreisa
Kan turen gjennomføres med
rullestol: Nei
Kan turen gjennomføres med barnevogn: Nei
Meter over havet: 594
Antall besøk totalt: 93
Flest besøk 2015
Navn Antall registreringer
Ketil Abrahamsen 8
Johanne Båtnes 4
Annveig Jenssen 4
Jarle Larsen 3
Gunn Olsen 2
Susanne Eitran 2
Inger Brita Frogum 2
Magne Pedersen 2
Camilla Andersen 2
Inger-Lill Løkås Pedersen 2
Besøkslogg
Navn Dag
Solveig Nørgård 24.10.15
stig kristoffersen 22.10.15
Margit Anne Pedersen 25.09.15
Magne Pedersen 25.09.15
Jarle Larsen 24.09.15
Inger Brita Frogum 24.09.15
Celine Hansen 12.09.15
Leif Magne Teigen 29.08.15
Jarle Larsen 29.08.15
Jorunn Slåttnes 28.08.15