Arasbovarri - Snefonna

Beskrivelse

Turen starter ca 0,7 km opp etter Kildalvegen, hvor det midt i svingen går en anleggsvei opp lia på høyre side.
På grunn av dårlig parkeringsplass, anbefaler vi parkering nede ved Haltibygget. Gå videre opp etter anleggsveien som fører mot vannverket sitt nye høydebasseng, også kalt "Tenketanken".
Fra Tenketanken videre opp etter sti til flylys og varde som man passerer på sørsiden oppover. Videre går man langs bergryggen rett mot fjellet, ned i et myrdrag med en bekk, dreier nordvestover/høyre, over en liten bekk og opp på en rygg som leder oppover til en liten høyde like under fjellet. Der er man om lag halvveis til toppen. Derfra litt bratt stigning oppover rett mot snøbreen, før man dreier nordover/til høyre før snøen og litt bratt opp på en rygg - og følger denne ryggen helt til topps 978 moh.

Alternativ rute til Snøfonna går via Truisku / Flylysvarden. Fra flylysvarden følges fjellryggen opp mot toppen.

Vær oppmerksom på at beskrivelse og løypekart er omtrentlig og at det kan forekomme feil. Ha med egnet turkart for området og kompass på turen. Den enkelte må være forberedt på å følge med på kartet og gjøre egne vegvalg!

Adkomst

Vi anbefaler parkering ved Halti. Følg Kildalsveien omtrent 700m og ta til høyre ved anleggsvei.
Arasborvarri / Snøfonna - 10 på Topp Nordreisa av Nord-Troms friluftsråd. Tilgjengelig under en CC BY-SA 4.0 lisens.

Les mer om turen »

Om turen

Gradering: Rød
Kommune: Nordreisa
Kan turen gjennomføres med
rullestol: Nei
Kan turen gjennomføres med barnevogn: Nei
Meter over havet: 978
Antall besøk totalt: 37
Flest besøk 2015
Navn Antall registreringer
Annveig Jenssen 2
Ketil Abrahamsen 2
kjell rasmussen 1
Britt Bendiksen 1
Solveig Nørgård 1
stig kristoffersen 1
Leif Magne Teigen 1
Tor Martin Nilsen 1
hugo olsen 1
Krisztian Roland Kiss 1
Besøkslogg
Navn Dag
stig kristoffersen 22.10.15
Margit Anne Pedersen 25.09.15
Magne Pedersen 25.09.15
Jarle Larsen 24.09.15
Leif Magne Teigen 30.08.15
Krisztian Roland Kiss 30.08.15
Annbjørg Evanger 26.08.15
Ketil Abrahamsen 23.08.15
Kristin Høidalen 23.08.15
Roger Bjørkestøl 20.08.15