Taskebyneset, Kågen

Beskrivelse

Turens har tre alternative startpunkt:
- Fra den lille parkeringsplassen i nordøstenden av Storvatnet på Taskebyhalvøya (pilskilt til Fjellvang).
- Ved parkeringa til hyttene i Lille Taskeby (pilskilt merket Seternes og Berglund) langs veien mot Sandvågen. Starter turen her, går man motsatt turbeskrivelsen.
- Fra parkeringsplassen på vei-enden i Store Taskeby.
Denne turbeskrivelsen starter fra nordøstenden av Storvatnet på Taskebyhalvøya. Her er det mulighet for parkering langs veien som fører over til Sandvågen. Stien er markert med et pilskilt som viser vei til Fjellvang. En tydelig sti snor seg oppover i åsen. Omtrent femti meter fra Fjellvang-hytta tar man av til høyre og følger en litt mindre brukt, men fortsatt tydelig sti opp mot toppen av åsen. Et lettgått terreng i fin bjørkeskog. Ved et lite tjern på toppen av åsen går stien nedover mot bebyggelsen i Store Taskeby. Stien er ikke alltid like tydelig, så det er lurt å følge litt med her. Men retningen er klar og terrenget lettgått, så det byr ikke på problemer om den umerkete stien forsvinner av og til.
Fra parkeringsplassen på vei-enden i Store Taskeby følges traktorveien ut mot Seternes. Veien er av ganske ny opprinnelse, og går nå nesten fram til Seternes.
Fra Seternes følges stien videre. Ferdselen på denne stien er nok ikke stor, så stien er ikke alltid like tydelig. Ytterst på Taskebyneset dreier stien sørover mot Lille Taskeby og Sandvågen. Herfra blir den tydelig og velbrukt. Fra hyttene i Lille Taskeby går det traktorvei mot Sandvågveien
Viktig om turen: Gode joggesko.

Adkomst

Ta av mot Skjervøy fra E6/Langslettkrysset. Følg Fv 866 til Simavågkrysset på Kågen. Ta av til høyre mot Simavåg. Følg veien til nordøst-enden av Storvatnet oppe på eidet.
For start fra Taskeby: Ta til høyre i Taskebykrysset (rett etter lille Kobbepollen). Følg veien til enden. Gode parkeringsmuligheter begge steder.
Taskebyhalvøya på Kågen av Skjervøy kommune. Tilgjengelig under en CC BY-SA 4.0 lisens.

Les mer om turen »

Om turen

Gradering: Grønn
Kommune: Skjervøy
Kan turen gjennomføres med
rullestol: Nei
Kan turen gjennomføres med barnevogn: Nei
Meter over havet: 5
Antall besøk totalt: 85
Flest besøk 2015
Navn Antall registreringer
Grethe Ihlang 18
Viggo Olaisen 11
Rita Mathiesen 3
Jorunn Slåttnes 3
Beryl Sebergsen 2
Inger Bolstad 2
Cissel Samuelsen 2
Margit Anne Pedersen 1
Rita Irene Johansen 1
Hallgeir Bertelsen 1
Besøkslogg
Navn Dag
Ane Storaas 25.10.15
Rita Mathiesen 23.10.15
Mette Bless 23.10.15
Hallgeir Bertelsen 20.10.15
stig kristoffersen 20.10.15
Grethe Ihlang 25.09.15
Rita Mathiesen 23.09.15
Jorunn Slåttnes 20.09.15
Inger Bolstad 20.09.15
Rita Mathiesen 20.09.15