Vardhaugen, Kågen

Beskrivelse

Turen til Vardhaugen (skiltet og merket) starter ved den hvite garasjen rett etter Maursund gård. Et kjørespor leder vei over et jorde og inn i den frodige bjørkeskogen. Sporet kan i begynnelsen være litt vanskelig å følge i den frodige vegetasjonen midtsommers, men allerede et par hundre meter opp i skogen blir det tydeligere. Like over tregrensen, der kjøresporet gjør en sving nedover i terrenget, følges en smal sti videre mot vest, oppover i terrenget. Like etter dukker varden på Vardhaugen opp mot horisonten. Turen kunne sluttet her. Men, hvorfor ikke fortsette nordover, inn mot den gamle brebotnen mellom Maursundtind, Søndre Kågtind og Blåtind. Landskapet inn mot den lille botnsjøen innerst i dalen bærer tydelig preg av isen som en gang arbeidet seg gjennom landskapet. Her gjenkjennes både bunnmorene og sidemorene. Terrenget er delvis stiløst, men lett å ta seg fram i. Der stier finnes, er disse tråkket av rein og sau. Stiene forsvinner ofte like raskt som de dukker opp.
Turen ut dalen går på østsida. Følg elva ned til der den deler seg i to; Novaelva mot sørvest og Maursundelva mot sørøst. På sørsida av Maursundelva fører en mer eller mindre tydelig sti ned mot Maursund gård.
Viktig om turen: Fjellsko
 

Adkomst

Følg Fv. 866 gjennom den undersjøiske tunellen under Maursundet. Ta til høyre i krysset rette etter tunellåpninga på Kågen. Følg veien til Maursund gård. Gode parkeringsmuligheter.
Vardhaugen og Maursunddalen av Skjervøy kommune. Tilgjengelig under en CC BY-SA 4.0 lisens.

Les mer om turen »

Om turen

Gradering: Blå
Kommune: Skjervøy
Kan turen gjennomføres med
rullestol: Nei
Kan turen gjennomføres med barnevogn: Nei
Meter over havet: 296
Antall besøk totalt: 64
Flest besøk 2015
Navn Antall registreringer
Elisabeth Brox-Antonsen 2
Ruth Samuelsen 2
Vebjørn Brox-Antonsen 2
Trond Østvang 2
Rita Mathiesen 1
Rita Irene Johansen 1
karin spirdal 1
Rune Stifjell 1
Helge Guttormsen 1
Jarle Larsen 1
Besøkslogg
Navn Dag
stig kristoffersen 20.10.15
Rita Mathiesen 06.10.15
Mette Bless 06.10.15
Inger Bolstad 19.09.15
Terje Bolstad 19.09.15
Margit Anne Pedersen 16.09.15
Magne Pedersen 16.09.15
Rita Irene Johansen 05.09.15
Helge Guttormsen 30.08.15
Trond Østvang 27.08.15