Olderdalen rundt

Beskrivelse

Utinord turen i Olderdalen starter på øversia rådhuset. Den følger samme trase som ellers opp til Dalbakken med en del skilting underveis. Det er viktig at en tar av oppover når en kommer til et kryss der Olderdalen J&F har satt opp et stort skilt. Her følger en veien helt opp til Dalbakken. Fra Dalbakken følger man stien videre opp til neste bru der det er satt opp bord og benker. OJF har infoskilt underveis.

Ved brua peker Ut i NORD- skiltet over brua og en følger stien som går over en myr der det er lagt ut planker som en går på. Følger stien til en kommer til et kryss der en kan gå videre opp til Olderdalsvannet eller nedover som da er en del av Olderdalen rundt. Ved krysset står det en stolpe med Ut i NORD- kassen. En følger stien nedover til en kommer til Chohapmir der OJF har satt opp en lavvo. En følger stien videre nedover. Etter et stykke kommer en til et sted der veien krysser til venste eller høyre. Her må en følge stien til høyre. Nede ved veien er det satt opp en stolpe med en peker Ut i NORD som skal peke oppover - (ikke til dyrket mark) som viser at du skal gå oppover og følge stien til du kommer tilbake til Olderdalselva og deretter krysse brua og krysse Ovia brua. Du følger veien nedover fra brua langs elva til du kommer ned tilbake til utgangspunktet der du startet. Da har en gått Olderdalen rundt. 

P.S. det er tidligere satt ut skilt oppe ved kirkegården angående Olderdalen rundt, men de stemmer ikke med ruta Ut i NORD.

 

 

Adkomst

Fotballbanen i Olderdalen
Olderdalen rundt, Kåfjord av Nord-Troms friluftsråd. Tilgjengelig under en CC BY-SA 4.0 lisens.

Les mer om turen »

Om turen

Gradering: Grønn
Kommune: Kåfjord
Kan turen gjennomføres med
rullestol: Nei
Kan turen gjennomføres med barnevogn: Nei
Meter over havet: 140
Antall besøk totalt: 149
Flest besøk 2015
Navn Antall registreringer
Frid K Fenes 29
Greta Larsen 23
Anne Jenssen 13
Jarle Larsen 12
Ellen Olsen 4
Gøril Mikkelsen 4
Linn Thomassen 3
Hanne Kristin Johansen 3
Lars Ingvar Nilsen SAMUELSEN 2
Inger-Lill Løkås Pedersen 2
Besøkslogg
Navn Dag
Frid K Fenes 25.10.15
Frid K Fenes 24.10.15
Greta Larsen 24.10.15
Frid K Fenes 20.10.15
Inger Bolstad 18.10.15
Frid K Fenes 18.10.15
Greta Larsen 18.10.15
Ellen Olsen 18.10.15
Terje Bolstad 18.10.15
Greta Larsen 17.10.15