Styret

Styret velges på årsmøtet og er ansvarlig for driften av Nord-Troms Friluftsråd

Styret er sammensatt slik:

Kvænangen kommune
styreleder Kjell Kr. Johansen (911 94 723) og Anne Bårdseth (976 71 336)

Kåfjord kommune: 
Levin Mikkelsen (908 79 301) og Silje Hovdenak (958 21 865)

Nordreisa kommune
Ola Dyrstad (976 68 318) og Herborg Ringstad (995 05 803)

Skjervøy kommune: 
Frode Langstrand (951 80 640) og Marthe Kristine Olsen


Referat fra styremøtene - 2014, 2015 og 2016 (referatene er ikke vedlagt kronologisk):     
download   Styremøte 11.06.15
  
download   Styremøte 11.05.15
  
download   Styremøte 12.03.15


  
download   Styremøte 22.12.14       
  
download   Styremøte 11.12.14
 

 
download   Styremøte 28.04.16
  
download   Styremøte 07.09.16