Arbeidsgruppa

De fire medlemskommunene Kvæfjord, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy har valgt sine personer til friluftsrådets arbeidsgruppa.

I samarbeid med daglig leder besørger arbeidsgruppa for oppfølging og gjennomføring av friluftsrådet ulike prosjekt og arbeidsoppgaver.  

Arbeidsgruppa er sammensatt slik:

Kvænangen kommune: Cecilie Røhmer Syvertsen - mobil: 905 42 998
Kåfjord kommune: Gerd Steinnes Nilsen - mobil: 913 73 031
Nordreisa kommune: Hanne Henriksen - mobil: 918 09 412
Skjervøy kommune: Rita Mathisen - mobil: 402 22 239