Kalenderhendelser
Dato Navn Sted
15.05.2019 Sesongstart Ut i NORD 2019
24.06.2019 Friluftsskole Skjervøy Skjervøy
24.06.2019 Friluftsskole Kvænangen Alteidet
28.06.2019 Friluftsskole Kåfjord Olderdalen
30.06.2019 11:00 Ordførertur Nordreisa 4H-gammen i Pilteri, Rotsundelv

Turen starter fra parkeringsplassen og gjennomføres i samarbeid med Reinrosa 4H.

17.07.2019 Ordførertur Kvænangen Dalstuene
24.08.2019 12:00 Ordførertur Kåfjord Gamle kraftstasjonen ved Gorsabrua
31.08.2019 Opppstart folkehelseuka Skjervøy