Kalenderhendelser
Dato Navn Sted
07.01.2019 18:00 Arrangement Ut i NORD Halti, Storslett

Avslutningsarrangement med krusutdeling for Ut i NORD og JuleSPREK med informasjon om sesongen 2019.

29.01.2019 10:00 - 14:00 Klart det går Storslett

Kurs for voksne som arbeider med barn og unge med funksjonsnedsettelser.