Visit Lyngenfjord med vandreguide

Flere av turene i Ut i NORD i Kåfjord er med i den ferske vandreguiden

Flott utsikt: Dalberget med utsikt ned mot Spåkenes og Lyngen. Også turen til Storhaugen går forbi Dalberget. Foto: Hugo Tingvoll


Disse Ut i NORD-turene fra Kåfjord er med:

- Baalsrudhula
- Storhaugen i Manndalen
- Skardalsgammen
- Gorsabrua
- Halti
- Olderdalen rundt
- Dalberget (bildet)
- Storhaugen i Djupvik
- Spåkenes

Vandreguiden følger vedlagt.