Ut i NORD engasjerer mange

I år skal Ut i NORD gjennomføres for andre gang. 84 flotte turer i Kvænangen, 

Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy er årets turpakke til deg som er ute etter naturopplevelser

 og fysisk aktivitet.   

Ut i nord - Kvænangen23 av turene er nye i forhold til oppstarten i fjor.Startskuddet går 1. juni, men det gjelder kun turer i fjæra og i lavlandet.

Resten kommer på plass i løpet av juni måned. På hver tur vil det bli lagt ut en kode som legges inn på nettsiden. I år er målet å gjøre Ut i NORD bedre enn i fjor. Dette gjøres ved å legge ut mer detaljerte turbeskrivelser på nett, det kommer til å bli skiltet mye bedre. Mange kodeark kom på plass alt for sent i fjor. Også det skal bedres i år. Vi kommer også til å lage et omfattende hefte med presentasjon av alle turene. 

Under menyen OM UT I NORD finner du generell informasjon om Ut i NORD. Nederst finner du årets brosjyre, som er sendt husstandene i våre medlemskommuner. 

Her er turene i Ut i NORD 2016: 

Nordreisa - 26 turer
Moskodalen gruve Ny!
Sieimma Ny!
Truisku Ny!
Sikkojervigammen Ny!
Uløytinden
Holmevannet
Gjøvarden
Vardfjellet
Steinfjellet
4H-gammen i Pilteri
Sikkájávri
Flylysvarden
Storsteet
Fávrresvárri
Baiskivarden
Nordkjosfjellet
Fossvannet
Nuovasgáisá
Luovosskaidi
Sarafossen
Cillagaisa
Arasbovarri/Snefonna
Jyppyrä
Skaidecohkka
Reasvarri
Kildalsdammen


Kvænangen - 19 turer
Klubbefjellet, Ny!
Geitfjelltinden, Ny!
Beahcegealhaldi, Ny!
Riddervarretoppen, Ny!
Innervikselva
Vassnes
Svanefjellet rundt
Moldvikøra
Lillestrømmen
Lysløypa i Sætra
Riddevarrivannet
Halsen
Mikkaltinden
Naiggacohkka - Naigatoppen
Ruossavarri - Store Rossa
Daumannstinden
Gárgofjellet
Olderbakkfjellet
Dalstuen


Kåfjord - 19 turer
Gavtavárri, Ny!
Nordmannviktinden, Ny!
Gaisi, Ny!
Moskkugàisi gruver, Ny!
Dalberget
Storhaugen, Djupvik
Lilledalen 
Storhaugen, Manndalen
Tverrelva
Spåkenes
Olderdalen rundt
Nomedalen
Gorsabrua
Skardalsgammen
Trollvikhytta
Vikesokken
Baalsrudhula
Gaskaslokta
Halti


Skjervøy - 20 turer
Stussnesfjellet, Skjervøy - Ny!
Arnøyhøgda, Arnøy 
Arontinden, Nord-Uløy
Enesbukta, Kågen
Dalbotn Grunnfjorddalen, Arnøy - Ny! 
Gapahuken, Nord-Uløy - Ny! 
Hellnesodden, Laukøy - Ny! 
Kulturstien, Laukøy Ny! 
Kågtinden, Kågen
Langnestinden, Laukøy
Trolltind Akkarvik, Arnøy - Ny! 
Rakkenes, Nord-Uløy - Ny! 
Sandnestinden, Arnøya
Skattørfjellet, Skjervøy - Ny!
Engnes, Skjervøy
Sotnes, Arnøy 
Steinbakken, Kågen - Ny! 
Vardhaugen, Kågen
Vittnes, Kågen Ny! 
Trongedalen Årvikmarka, Arnøy - Ny! 

 
download   Brosjyre Ut i NORD 2016