52. Riidevárrivannet, Baddereidet

Beskrivelse

Følg merket sti fra parkeringsplassen og skilt mot Riidevarrevannet 1,8 km. Riidevárrivannet og Riidevárritoppen følger samme sti til stikryss. For å nå Riidevárrivannet tar du til venstre i krysset og følger stien videre forbi «Bonnivannet» til du kommer til Riidevárrivannet. For å nå Riidevarritoppen går man tilbake til der stien deler seg og følger merket sti opp til Riddevarritoppen 723 moh. Turen til Riidevárritoppen er ca 4 km en vei. Beregn ca 4 timer T/R.
Enkel tur hvis man bare går til Riddevarrivannet, middels hvis turen går til Riddevarritoppen

Adkomst

Kjør E6 ca 7 km sørover fra Burfjord. Parker på toppen av Baddereidet på høyre side av E6. Her er det også merket «Krigsminner».
Riidevárrivannet og Stuora Riidevárri av Nord-Troms friluftsråd. Tilgjengelig under en CC BY-SA 4.0 lisens.

Les mer om turen »

Om turen

Gradering: Grønn
Kommune: Kvænangen
Kan turen gjennomføres med
rullestol: Nei
Kan turen gjennomføres med barnevogn: Nei
Meter over havet: 300
Antall besøk totalt: 136
Flest besøk 2017
Navn Antall registreringer
Tore Li 3
Tom-Hugo Pedersen 2
Rolf Hjellnes 2
Bent G. Solvang 2
Sissel Østvang 2
Gry Røe 2
Jorunn Haug 2
Kristin Jonassen 2
Sondre Haug 2
Inger Bolstad 2
Besøkslogg
Navn Dag
stig kristoffersen 27.10.17
mona lehne 10.10.17
Anette Blomstereng 28.09.17
Viktoria Blomstereng 28.09.17
Benjamin Blomstereng 28.09.17
Kari Larsen 27.09.17
Marja-Lena Nilsen 24.09.17
Elias Knutsen 24.09.17
Cissel Samuelsen 23.09.17
Kenneth Nilsen 21.09.17