19. Luovosskaidi, Oksfjorddalen

Beskrivelse

Fra start kryss brua og følg kjørespor/stien i østlig / nordøstlig retning oppover skogsiden og etter hvert fjellryggen. (Stien og kjøresporet overlapper hverandre.) I ca 400 m høyde er man over skogen, følger stien/kjøresporet videre i mer sørlig retning og passer høyde 527 på østsiden og så er man oppe i flatere terreng. Hold kursen mot toppen på 608 m.o.h. etter stien, kjøresporet går noe øst for denne. Vel oppe har man Storelvdalen vest for seg og Lilleelvdalen øst for seg, flott utsikt sørover og til Váddásgáissát.

Vær oppmerksom på at beskrivelse og løypekart er omtrentlig og at det kan forekomme feil. Ha med egnet turkart for området og kompass på turen. Den enkelte må være forberedt på å følge med på kartet og gjøre egne vegvalg!

Adkomst

Man kjører av fra E6 og innover Oksfjorddalen og forbi de innerste gårdsbrukene
og helt til Váddás, de tre siste km på noe ujevn veg. Parkering og startpunkt ved rasteplassen / brua.
Luovosskaidi 608 - 10 på Topp Nordreisa av Nord-Troms friluftsråd. Tilgjengelig under en CC BY-SA 4.0 lisens.

Les mer om turen »

Om turen

Gradering: Blå
Kommune: Nordreisa
Kan turen gjennomføres med
rullestol: Nei
Kan turen gjennomføres med barnevogn: Nei
Meter over havet: 608
Antall besøk totalt: 52
Flest besøk 2017
Navn Antall registreringer
Inger-Lill Løkås Pedersen 2
Bent G. Solvang 1
Ole Johan Monsen 1
Jarle Larsen 1
Sondre Kristoffersen 1
Guttorm Hansen - Krone 1
Cissel Samuelsen 1
solveig kjellevold 1
Helge Johansen 1
Lillian Remmen 1
Besøkslogg
Navn Dag
Helge Johansen 22.10.17
Silje Myrseth 20.10.17
Jorunn Slåttnes 15.10.17
Helge Guttormsen 15.10.17
Maryann Mikkelsen 15.10.17
sissel skogstad 01.10.17
stig kristoffersen 30.09.17
Jan Inge Kristoffersen 30.09.17
Sondre Kristoffersen 30.09.17
Cissel Samuelsen 25.09.17