1. Fossvatnet, Straumfjord

Beskrivelse

Fra start, gå langs en traktorvei på nordsiden av Fosselva, den treffer en sti som man følger videre. Deretter videre oppover lia i jevn stigning opp til Lemman. Drei mot nord når du kommer over skoggrensa. Du ser etter hvert en gresskledt skrent med et bekkefar, følg bekkefaret oppover et lite stykke og drei mot sør. Gå på høyre side av to små vann på ca 440 m høyde. Etter en liten nedstigning fra vannene kan det være litt myrlendt terreng fram til Fossvannet. Ved selve vannet er det en fin slette. Underveis har du flott utsikt over Straumfjord og Reisafjorden. Fossen kaster seg ut i fritt fall (64 m), og kan høres godt. Denne turen kan gås på begge sider av fossen, sørsiden/høyre side opp er noe brattere enn ruta som er beskrevet her.

Se kartutsnitt for omtrentlig beskrivelse av løype. Løypa er merket/delvis merket, men du må følge med på kartet og gjøre egne vegvalg!

Adkomst

Turen starter i Straumfjord hvor du parkerer ved Fosselv Camping, ved grustaket på andre siden av E6.
Fossvannet av Nord-Troms friluftsråd. Tilgjengelig under en CC BY-SA 4.0 lisens.

Les mer om turen »

Om turen

Gradering: Blå
Kommune: Nordreisa
Kan turen gjennomføres med
rullestol: Nei
Kan turen gjennomføres med barnevogn: Nei
Meter over havet: 430
Antall besøk totalt: 99
Flest besøk 2017
Navn Antall registreringer
Stine Therese Sandvik 2
Finn-Erik Gausdal 2
Beate Nordgaard Simonsen 1
Svein Vangen 1
Siw Hege Hansen 1
Gunn Olsen 1
Sebastian Jensen 1
Silje Myrseth 1
Jørgensen Gunn 1
Christine Olsen 1
Besøkslogg
Navn Dag
Tore Li 28.10.17
Edny Karlsen 15.10.17
Guttorm Hansen - Krone 15.10.17
Helge Johansen 05.10.17
Hallgeir Bertelsen 04.10.17
solveig kjellevold 02.10.17
solveig einevoll 01.10.17
Linda Tørfoss 01.10.17
Heidi Arnesen 01.10.17
Edel Mikkelsen 24.09.17