7. Flylysvarden, Sørkjosen

Beskrivelse

Fra parkeringsplassen følger man den grusede stien gjennom Goppa friluftsområde (Gamlehjemsskogen) og fortsetter rett fram over lysløypa når man kommer dit. Like etter møter man på skiltet som peker mot Truisku. Derfra fortsetter stien videre opp bakkene på god og tydelig sti.

Ved det gamle damanlegget deler terrenget seg i to daler, Jernelvdalen og Lallosdalen. Man følger stien som går langs Lalloselven i sørlig retning. Stien er godt merket og opparbeid. Her deler stien seg og er merket mot Truisku og mot Lallos. Her kan man velge den godt merka stien som peker mot Truisku, eller fortsette opp Lallosdalen og videre mot flylysvarden. Stien her er ikke merket.

Snart har man passert tregrensa og får utsikt opp mot Truiskufossen og vardene. Under Truiskufossen er det en gapahuk hvor man kan ta en lengre pause. Her kan man også skrive seg inn i turpostkassen som er der. Stien videre opp mot Truiskufossen er turens bratteste parti, og stien slynger seg opp fjellsiden under fossen. På flata oppfor fossen deler stien seg. Man tar her til venstre mot flylysvarden. Vel oppe ved varden venter belønningen i form av en fantastisk utsikt.

Vær oppmerksom på at beskrivelse og løypekart er omtrentlig og at det kan forekomme feil. Ha med egnet turkart for området og kompass på turen. Den enkelte må være forberedt på å følge med på kartet og gjøre egne vegvalg!

Adkomst

Parkering ved "Kronebutikken" i Sørkjosen. Parkeringsplass rett ved E6.
"Flylysvarden" av Nord-Troms friluftsråd. Tilgjengelig under en CC BY-SA 4.0 lisens.

Les mer om turen »

Om turen

Gradering: Blå
Kommune: Nordreisa
Kan turen gjennomføres med
rullestol: Nei
Kan turen gjennomføres med barnevogn: Nei
Meter over havet: 594
Antall besøk totalt: 187
Flest besøk 2017
Navn Antall registreringer
Tom-Kjetil Hansen 21
Ketil Abrahamsen 8
Janne Tømmerhoel 5
Lillian Ringstad Heggelund 3
Trond Ove Holmgren 3
Lars Arvid Turunen 2
Thomas Wahlgren 2
Are Birkelund 2
Oddveig Merete Berg 2
Maryann Mikkelsen 2
Besøkslogg
Navn Dag
stig kristoffersen 26.10.17
Tom-Kjetil Hansen 23.10.17
Lillian Ringstad Heggelund 22.10.17
Finn-Erik Gausdal 22.10.17
Lillian Ringstad Heggelund 17.10.17
Tom-Kjetil Hansen 16.10.17
Steinar Andersen 16.10.17
Therese Andersen 16.10.17
Ketil Abrahamsen 15.10.17
Tom-Kjetil Hansen 13.10.17