25. Steinfjellet, Rotsundelv

Beskrivelse

Turen opp til Steinfjellet er ca 9 km lang fra brua over Rotsundelva på gammelveien i Rotsundelv og opp til toppen på 1040 m.o.h. Fra brua følger man lysløypa vestover mot 1 km mot Rotsund (80 m.o.h.). Herfra tar man seg videre langs fjellryggen 2 km mot sørvest opp mot Martahaugen (683 m.o.h.). Fra Martahaugen går man videre 3 km vest, til dels svakt sørvestlig mot Kristiandalen. Når man kommer til fjellryggen som runder ned mot Kristiandalen tar man mot sør og følger fjellryggen sørøstover 3 km til toppen. Herfra er det fantastisk utrolig super duper flott utsikt mot Lyngsalpene og ut Lyngenfjorden, Reisafjorden mot Kvænangstindene og Loppahalvøya, samt innover Pilteridalen mot Kildalen.
Terrenget er i starten skog- og lyngkledt. Like før Martahaugen forsvinner skogen gradvis og lyng og gressbakker overtar. Over Rotsundfjellet mot Kristiandalen er terrenget flatere, her er det noen steder myrlendt. Langs rutas øverste del er det lite vegetasjon, fjellgrunn og steinete og til dels ur.

Sommerstid kan man treffe på tamrein som beiter i området. Turområdet er flott og åpent og har et rikt plante- og fugleliv. I høyden kan det være hardt vær.

Det er ”Ti på Topp” skilt og tang på toppen av Steinfjellet. For registrering på deltakerkort: Skriv ned tallkode og/eller bruk merketang som er festet i skiltplaten. Skriv deg gjerne inn på toppen dersom det er en bok der.

Vær oppmerksom på at beskrivelse og løypekart er omtrentlig og at det kan forekomme feil. Ha med egnet turkart for området og kompass på turen. Den enkelte må være forberedt på å følge med på kartet og gjøre egne vegvalg!

Adkomst

Løypestart ved lysløypa i Rotsundelv.

Les mer om turen »

Om turen

Gradering: Rød
Kommune: Nordreisa
Kan turen gjennomføres med
rullestol: Nei
Kan turen gjennomføres med barnevogn: Nei
Meter over havet: 1040
Antall besøk totalt: 22
Flest besøk 2017
Navn Antall registreringer
Inger-Lill Løkås Pedersen 1
Cissel Samuelsen 1
Lina Olsen 1
Magne Pedersen 1
Silje Myrseth 1
Lillian Ringstad Heggelund 1
Athina Marlén Iversen 1
Jan R Olsen 1
Dag Johansen 1
Trond Ove Holmgren 1
Besøkslogg
Navn Dag
Jan R Olsen 15.10.17
Silje Myrseth 15.10.17
Bent G. Solvang 21.09.17
stig kristoffersen 08.09.17
Ole Johan Monsen 08.09.17
Stig Roar Hansen 06.09.17
Tone Merethe Iversen 06.09.17
Margit Anne Pedersen 07.08.17
Magne Pedersen 07.08.17
Cissel Samuelsen 06.08.17