5. Truisku, Sørkjosen

Beskrivelse

Fra parkeringsplassen følger man den grusede stien gjennom Goppa friluftsområde (Gamlehjemsskogen) og fortsetter rett fram over lysløypa når man kommer dit. Like etter møter man på skiltet som peker mot Truisku. Derfra fortsetter stien videre opp bakkene.

Ved det gamle damanlegget deler terrenget seg i to daler, Jernelvdalen og Lallosdalen. Man følger stien som går langs Lalloselven i sørlig retning. Stien er godt merket og opparbeid. Her deler stien seg og er merket mot Truisku og mot Lallos. Velg stien som peker mot Truisku.
Snart har man passert tregrensa og får utsikt opp mot Truiskufossen og vardene. Under Truiskufossen er det en gapahuk hvor man kan ta en lengre pause.

 

Adkomst

Parkering ved "Kronebutikken" i Sørkjosen. Avkjøring fra E6.
Truisku av Nord-Troms friluftsråd. Tilgjengelig under en CC BY-SA 4.0 lisens.

Les mer om turen »

Om turen

Gradering: Blå
Kommune: Nordreisa
Kan turen gjennomføres med
rullestol: Nei
Kan turen gjennomføres med barnevogn: Nei
Meter over havet: 313
Antall besøk totalt: 630
Flest besøk 2017
Navn Antall registreringer
Tom-Kjetil Hansen 44
Maud Hansen 35
Bent G. Solvang 28
Eva Reiersen 23
Tor-Ivar Næss 14
Steinar Andersen 12
Lillian Ringstad Heggelund 11
Linda Mari Larsen 10
Marie Gulbrandsen Berg 9
Siw Hege Hansen 9
Besøkslogg
Navn Dag
Bent G. Solvang 31.10.17
Lillian Ringstad Heggelund 31.10.17
Nina Andersen 31.10.17
Magnus Jenssen 31.10.17
Bent G. Solvang 30.10.17
Lillian Ringstad Heggelund 30.10.17
Edel Mikkelsen 29.10.17
Lillian Ringstad Heggelund 29.10.17
Lillian Ringstad Heggelund 28.10.17
Bent G. Solvang 27.10.17