80. Kulturstien, Laukøya

Beskrivelse

Kulturstien på Laukøya starter ved enden av veien på Nikkeby, ved et rødt, inngjerda fritidshus. Her er det mulighet for parkering om man har bil. Gangavstand fra fergeleiet er ca 2 km.
Stien er tydelig og følger kystlinja. Langs kulturstien er det satt opp åtte informasjonstavler. Turen går videre gjennom det frodige landskapet – blåbæra her sies å være de beste.
Etter noen hundre meter dukker et lite kvartærgeologisk fenomen opp. Skred fra fjellet over ser ut til å ha ført med seg trær, jord og stein ned mot fjæra, men ser vi nærmere etter, oppdager vi et lite tjern bak en høy voll av stein. Dette kan minne om en såkalt dødisgrop, en grop der is fra istida ble liggende igjen og forme en grop i terrenget.
Kulturstien fortsetter nordøstover mot Ramnberg. Noen hundre meter etter Sandbakken beveger den seg inn i et myrområde. Stien er ikke like tydelig lenger, den går over et myrområde mot Ramnberg. Straks etter krysses elva fra Ramnbergdalen over ei bru. I enden av det som tidligere var oppdyrket land, står ei tavle som informerer om gården Ramnbergs historie.
Her slutter tilsynelatende kulturstien, men der er mulig å følge fjæra videre mot Nova,
Viktig om turen: Gode tursko

Adkomst

Ferge fra Storstein fergeleie på Kågen til Nikkeby. Følg veien sørover fra fergeleiet (ca 1,5 km) til enden.
Kulturstien på Laukøya av Skjervøy kommune. Tilgjengelig under en CC BY-SA 4.0 lisens.

Les mer om turen »

Om turen

Gradering: Grønn
Kommune: Skjervøy
Kan turen gjennomføres med
rullestol: Nei
Kan turen gjennomføres med barnevogn: Nei
Meter over havet: 5
Antall besøk totalt: 37
Flest besøk 2017
Navn Antall registreringer
Grethe Ihlang 1
Stig Roar Hansen 1
Margit Anne Pedersen 1
Dag Johansen 1
Trond Østvang 1
Alfred Nilsen 1
Maria Lauritzen 1
Stine Nygaard 1
Christine Victoria Lembricht 1
Beate Nordgaard Simonsen 1
Besøkslogg
Navn Dag
Bent G. Solvang 11.10.17
Jarle Larsen 07.10.17
Dag Johansen 07.10.17
Alfred Nilsen 02.10.17
Tove Gro Larsen 30.09.17
stig kristoffersen 29.09.17
Anna Thomassen 27.09.17
Sigbjørn. Thomassen 27.09.17
Oddrun Nygaard 05.09.17
Stine Nygaard 05.09.17