Marin forsøpling

Det ble i fjor bevilget tilskudd fra Miljødirektoratet til strandrydding/tiltak mot marin forsøpling. Forhåpentligvis vil Friluftsrådet bli bevilget tilskudd også i år slik at vi kan støtte strandrydding i regi av organisasjoner og kommuner. 


Fyll ut søknadsskjemaet og trykk SEND INN.
Navn søker: 
Kommune: 
Kontaktperson: 
Epost: 
Mobil: 
Beskriv hva det søkes tilskudd til: 
Merknader: