Marin forsøpling

Nord-Troms Friluftsråd har i samarbeid med Finnmark Friluftsråd fått kr 1.000.000,- i tilskudd fra Miljødirektoratet til strandrydding i regi av organisasjoner og kommuner. 


Fyll ut søknadsskjemaet og trykk SEND dersom dere ønsker å bidra i arbeidet med rydding av strender i deres nærmiljø.
Navn søker: 
Kommune: 
Kontaktperson: 
Epost: 
Mobil: 
Beskriv hva det søkes tilskudd til og hvor dere ønsker å rydde: 
Merknader: