4. Sandnesodden, Sokkelvik - Ny!

Beskrivelse

Fjæretur i  et område med en tragisk forhistorie.

Turen starter der veien mot Sokkelvik tar av fra gamle E6 etter første sving på vei opp Sørkjosfjellet. Det er mulig å kjøre bil helt fram til brua som krysser over Hjellneselva. Der er det en liten parkeringsplass. På andre sida av elva er det reist et minnesmerke over de som omkom i den tragiske Sokkelvikulykken den 7.mai 1959. Da førte et leirras til at den lille bygda forsvant i havet. Turen videre fortsetter delvis på sti, delvis langs en gammel kjerrevei. Følg stien rett i overkant av fjæra. Nesten innerst i bukta dreier stien opp over ei eng, mot et granfelt. Her kan den være vanskelig å følge, men blir tydelig oppe gjennom granfeltet. Stien går opp mot eidet som leder over til Kvalbukta.

 

Adkomst

E6 - etter første sving opp Sørkjosfjellet
Sandnesodden Sokkelvik, Nordreisa av Nord-Troms friluftsråd. Tilgjengelig under en CC BY-SA 4.0 lisens.Les mer om turen »

Om turen

Gradering: Grønn
Kommune: Nordreisa
Kan turen gjennomføres med
rullestol: Nei
Kan turen gjennomføres med barnevogn: Nei
Meter over havet: 10
Antall besøk totalt: 257
Flest besøk 2017
Navn Antall registreringer
Janne Tømmerhoel 12
Sissel Ingebjørg Skogvold 3
Astrid marie Walgren 3
Lillian Ringstad Heggelund 3
Annbjørg Evanger 3
Johanne Løvoll 2
Stig Roar Hansen 2
Eirin Helene Henriksen 2
Cissel Samuelsen 2
Inger Brita Frogum 2
Besøkslogg
Navn Dag
Bente Grunnvåg 28.10.17
Stig Roar Hansen 28.10.17
Tone Merethe Iversen 28.10.17
stig kristoffersen 27.10.17
Karin Annie Mikkelsen 26.10.17
Janne Tømmerhoel 24.10.17
Trond Østvang 23.10.17
Janne Tømmerhoel 21.10.17
Lillian Ringstad Heggelund 12.10.17
Silje Myrseth 12.10.17