20. Storhaugen ved Bertelsfjellet, Sørkjosen - Ny!

Beskrivelse

Turen starter på parkeringen ved Sørkjosen skole. Gå ca. 100 m etter lysløypa, og ta deretter stien / veien som går mot høyre og følg denne ca. 130 meter inn til stikryss ved fjellfoten. Herfra går det en fin sti opp lia. Turen opp er noe bratt, men flater ut oppe ved skoggrensa. Følg så stien videre i et delvis flatt og fint terreng innover til gapahuken ved Sikkajarvi. Gapahuken ligger i sørenden av vannet. Fortsett forbi gapahuken til du får en liten rundt dam på venstre side, her dreier man mot nordøst og går gjennom et søkk i terrenget. Følg denne retningen til man krysser en bekk som går ned til Sikkajarvi. Herfra starter det å stige og man følger ryggen som går nordover mot toppen av Storhaugen. Gå slik at du kommer opp på topplatået omtrent på midten, og drei her vestover. Følg ryggen til varden på toppen.

Vær oppmerksom på at beskrivelse og løypekart er omtrentlig og at det kan forekomme feil. Ha med egnet turkart for området og kompass på turen. Den enkelte må være forberedt på å følge med på kartet og gjøre egne vegvalg!

Adkomst

Ta av fra E6 til parkering ved Sørkjosen skole.
Storhaugen, Sørkjosen av Nord-Troms friluftsråd. Tilgjengelig under en CC BY-SA 4.0 lisens.

Les mer om turen »

Om turen

Gradering: Rød
Kommune: Nordreisa
Kan turen gjennomføres med
rullestol: Nei
Kan turen gjennomføres med barnevogn: Nei
Meter over havet: 672
Antall besøk totalt: 79
Flest besøk 2017
Navn Antall registreringer
Trond Ove Holmgren 17
Lillian Ringstad Heggelund 2
audhild Heggelund 2
Hallgeir Bertelsen 1
Silje Myrseth 1
Beate Nordgaard Simonsen 1
Dag Johansen 1
Jarle Larsen 1
Øistein Garsjømoen 1
Edel Mikkelsen 1
Besøkslogg
Navn Dag
stig kristoffersen 26.10.17
Trond Ove Holmgren 22.10.17
Trond Ove Holmgren 15.10.17
Trond Ove Holmgren 07.10.17
Gunn Eliassen 01.10.17
Trond Ove Holmgren 01.10.17
Lillian Ringstad Heggelund 30.09.17
Trond Ove Holmgren 30.09.17
Silje Myrseth 30.09.17
Ingrid Merethe Birkelund 28.09.17