Les om kodearkene er på plass

94 vakre turer i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Det er årets Ut i NORD. 10 flere turer sammenlignet med fjoråret. To nye turer på Spildra i Kvænangen er kommet med helt på tampen. Informasjon om når kodearkene er på plass legges ut her. 

Ut i NORD

Dra til Arnøya: Grunnfjorddalen i Arnøyhamn er en av årets turer. 

Du finner årets kart og brosjyre nederst på siden. 

Vi gjør klar for tredje utgave av Ut i NORD. Opplegget er det samme; allsidige og flotte turer i våre fire medlemskommuner. På vedlagte kart vises årets 94 turer. Kartet sendes husstandene i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Andre kan be om å få det tilsendt for kr 40,-. Bestilles i NETTBUTIKKEN (se menyen over).

Nytt i år er at turene "slippes" på fire forskjellige datoer. Mange ønsker å komme i gang tidlig. Derfor var noen turene klar for besøk ved sesongstart den 15. mai. Deretter kommer nye turer den 1. juni, 15. juni og til slutt den 1. juli. Det kan være at koderakene kommer på plass før disse datoene. Informasjon om det legges ut på vår nettside. 

Sesongen for Ut i NORD varer fram til 31. oktober. Kravet for å gjøre seg fortjent til Ut i NORD-kruset er at minst 7 av turene besøkes. For barn under 10 år er kravet 6 forskjellige turer. På turmålet finnes en kode. På utinord.no. oppretter man sin egen bruker og legger inn kodene. 

Dato for siste oppdatering om når kodearkene er kommet på plass: 28. juli. Til deg som legger ut kodeark, send sms til 975 20 450 når du har gjort det slik at vi kan holde oversikten oppdatert. 

Her er årets turer:

Nordreisa:

1.1.1. Fossvannet (Kodearket er på plass)

2. Himmelstien, Uløya - Ny! (Kodearket er på plass)

3. Kvænnes - Ny! (Kodearket er på plass)

4. Sandnesodden - Ny! (Kodearket er på plass)

5. Truisku (Kodearket er på plass)

6. Baiskivarden (Kodearket er på plassi)

7. Flylysvarden (Kodearket er på plass)

8. Kildalsdammen (Kodearket er på plass)

9. Nordkjosfjellet (Kodearket er på plass)

10. Pilterigammen (Kodearket er på plass)

11. Reasvárri (Kodearket er på plass)

12. Sarafossen (Kodearket er på plass)

13. Sieimma (Kodearket er på plass)

14. Sikkájávri (Kodearket er på plass)

15. Sikkojávrigammen (Kodearket er på plass)

16. Gjøvarden (Kodearket er på plass)

17. Holmevannet (Kodearket er på plass)

18. Jyppyrä (Kodearket er på plass)

19. Luovosskaidi ((Kodearket er på plass)

20. Storhaugen ved Bertelsfjellet - Ny! (Kodearket er på plass)

21. Ørretvannet ved Unna Skaidas - Ny! (Kodearket er på plass)

22. Fávrresvárri (Kodearket er på plass)

23. Moskodalen gruve (Kodearket er på plass)

24. Nuovasgáisá (Kodearket er på plass)

25. Steinfjellet (Kodearket er på plass)

26. Storsteet (Kodearket er på plass)

27. Uløytinden (Kodearket er på plass)


Kåfjord:

28. Dalberget, Djupvik (Kodearket er på plass) NB! Bruk brua og ikke kryss elva ved å bruke utsatte snøbroer.  Stor vannføring!

29. Storhaugen, Djupvik (Kodearket er på plass)

30. Lilledalen, Olderdalen (15. juni)

31. Moskkugáisi gruver, Kåfjorddalen (1. juli)

32. Storhaugen, Manndalen (1. juli)

33. Coaffi (tidligere Tverrelva), Manndalen (Kodearket er på plass)

34. Spåkenes (Kodearket er på plass)

35. Olderdalen rundt (Kodearket er på plass)

36. Gavtavárri, Olderdalen (1. juli)

37. Nomedalen (Kodearket er på plass)

38. Gorsabrua, Kåfjorddalen (Kodearket er på plass)

39. Skardalsgammen, Skardalen (NB! Kåfjord kommune anbefaler ikke at turen gjennomføres nå pga rasfare - Kodearket er på plass)

40. Trollvikhytta, Trollvik (Kodearket er på plass)

41. Vikesokken, Nordmannvik (Kodearket er på plass)

42. Nordmannviktind, Olderdalen (1. juli)

43. Baalsrudhula, Manndalen (NB! Kåfjord kommune anbefaler ikke at turen gjennomføres nå pga rasfare - Kodearket er på plass)

44. Rássijohka, Olderdalen - Ny! (Kodearket er på plass)

45. Gaskasluokta, Birtavarre (Kodearket er på plass)

46. Halti (1. juli)

47. Bakkemo, Birtavarre - Ny! (Kodearket er på plass)

48. Lillefjellet, Olderdalen - Ny! (Kodearket er på plass)

49. Ceallu, Manndalen - Ny! ­(Kodearket er på plass)

50. Áskevarri, Olderdalen - Ny! (Kodearket er på plass)

51. Joppelen, Manndalen, Ny! (NB! Kåfjord kommune anbefaler ikke at turen gjennomføres nå pga rasfare - Kodearket er på plass)


Kvænangen:

52. Riidevarrivannet (Kodearket er på plass)

53. Lysløypa i Sætra (Kodearket er på plass)

54. Moldvikøra (Kodearket er på plass)

55. Dingabukta - Ny! (Kodearket er på plass)

56. Gargovarri (Kodearket er på plass)

57. Dalstuen (Kodearket er på plass)

58. Innervikselva (Kodearket er på plass)

59. Vassnes (Kodearket er på plass)

60. Skogstrimmen - Ny!  (Kodearket er på plass)

61. Svanevannet - Ny! (Kodearket er på plass)

62. Riidevarritoppen  (Kodearket er på plass)

63. Daumannstind  (Kodearket er på plass)

64. Olderbakkfjellet  

65. Klubben  (Kodearket er på plass))

66. Mefjell - Ny!  (Kodearket er på plass)

67. Sørstraumdalen - Ny! (Kodearket er på plass)

68. Geitfjellet  (Kodearket er på plass))

69. Naiggacohkka (Kodearket er på plass)

70. Kulturstien Spildra (Kodearket er på plass)

71. Staurhammeren Spildra (Kodearket er på plass)


Skjervøy:

72. Arnøyhøgda, Arnøya Kodearket er på plass, men koden er feil. Send melding med koden du fant så sender vi deg korrekt kode.

73. Dalbotn, Grunnfjorddalen (Kodearket er på plass)

74. Sandnestinden, Arnøya  (Kodearket på plass)

75. Trolltind, Arnøya  (Kodearket på plass)

76. Sotnes, Arnøya (Kodearket på plass)

77. Bankekeila, Arnøya - Ny! (Kodearket er på plass)

78. Gamle lysverket i Årvikmarka, Arnøya (Kodearket er på plass)

79Svarttindfjellet, Arnøyay Ny! (Kodearket på plass)

80. Kulturstien, Laukøya (Kodearket er på plass)

81. Hellnesodden, Laukøya (Kodearket er på plass)

82. Langnestinden, Laukøya (Kodearket er på plass)

 83. Skattørfjellet, Skjervøya (Kodearket er på plass)

84. Engnes, Skjervøya (Kodearket er på plass)

85. Enesbukta , Kågen (Kodearket er på plass)

86. Vittnes, Kågen (Kodearket er på plass)

87. Steinbakken, Kågen (Kodearket er på plass)

88. Vardhaugen, Kågen (Kodearket er på plass)

89. Redotind, Kågen - Ny! (Kodearket er på plass)

90 Kågtind, Kågen (Kodearket er på plass)

91. Gapahuken Skaret, Uløya (Kodearket er på plass)

92. Arontinden, Uløya (Kodearket er på plass, men det er lagt ut feil kodeark. Send sms hvis du trenger korrekt kode.

93. Mettengfossen, Uløya - Ny! (Kodearket er på plass)

94. Varden på Veten, Vorterøya - Ny! (Kodearket er på plass)
   

download   Kart Ut i NORD 2017