Ut i NORD

Her er friluftsrådets håndbok og arbeidsprogram

Nord-Troms Friluftsråd jobber bredt og allsidig. Arbeidsprogrammet er blitt til en 3-årig håndbok som beskriver arbeidsoppgavene for 2019-2021.

Les mer om hva som skal oppnås og hvordan det skal arbeides for å oppnå resultater som kommer innbyggerne og medlemskommunene til nytte. 

Her er Håndbok for Nord-Troms Friluftsråd for 2019-2021 
 
download   Håndbok 2019-2021