Om Ut i NORD

Turkassetrim med 109 vakre turer i våre medlemskommuner. Les her alt du trenger å vite for å komme i gang. 


Kågtinden

Finn koden: 109 turer er med i Ut i NORD. Etter hvert kommer det slike røde og gule skilt på alle steder der turene starter. Foto: Hugo Tingvoll

Her er praktisk informasjon om Ut i NORD 2018

1. Litt om turene

109 turer inngår i Ut i NORD 2018.  Disse befinner seg i Nordreisa,  i Skjervøy samt turer både i Kvænangen og Kåfjord. Turene er gradert i samsvar med den nasjonale Merkehåndboken (merkehandboken.no) der grønne turer er de letteste. Dernest følger blå og rød. Det er ingen sorte turer med i år. Det er lagt opp til å finne varierte turer. Med det menes både variasjon i geografi der en stor del av våre fire medlemskommuner. Med variasjon menes også vanskelighetsgrad. Det er lagt opp til å ha med turene passer for alle. Derfor er noen enkle, mens andre er mer krevende.

Det er laget en kartbrosjyre med presentasjon av alle årets turer. Denne sendes alle husstandene i våre medlemskommuner. 

2. Alle turer har sin kode
På hvert turmål finnes et laminert ark med en kode. Koden består av to bokstaver og to tall - f.eks AB12. 

Fant du ikke koden? Du kan sende sms til 975 20 450, epost til post@utinord.no eller via Facebook dersom du ikke fant koden. Vi vil sørge for å sende koden så raskt som mulig. Legg gjerne ved et bilde fra turen. 

Ut i NORD varer til 31. oktober. Det er også siste frist for å registere koder. 

3. Registrer deg som bruker og legg inn kodene
Få nettsiden til Nord-Troms Friluftsråd - www.utinord.no er det mulig å registrere seg som bruker. Her legger du også inn koden som du finner på turmålet. På nettsiden finnes også topplister og statistikk med nyttig og interessant informasjon om Ut i NORD. 

Det er gratis å være med i Ut i NORD. 

Den som ikke bruker datamaskin kan ved sesongslutt sende inn sin turoversikt.  Send denne til rådhuset i din kommune. Merk konvolutten med Nord-Troms Friluftsråd - Ut i NORD 2018

4. Registrering av familiemedlemmer
Når flere i familien er med på Ut i NORD anbefales det at familiemedlemmer registreres under din bruker. Dermed blir det enklere å legge inn turene etter hvert som de er gjennomført. Velg MIN PROFIL. Nederst på siden velges LEGG TIL FAMILIEMEDLEMMER.

5. Turbeskrivelser
Det arbeides med å få på plass gode turbeskrivelser for alle turer i Ut i NORD. Turbeskrivelser og informasjon om turene finnes på vår nettside under hvert enkelt kommune. 

6. Skilting
For at det skal være enkelt å finne fram vil turene bli skiltet med røde og gule Ut i NORD-skilt. Disse vil bli plassert der turen starter. Etter hvert vil det også komme skilt/pekere. Disse settes opp underveis i turen ved stikryss. 

Selv om turene skiltes anbefales det at kart og kompass, og eventuelt GPS, brukes i størst mulig grad. Dette gjør turene både til en sikrere og en mer innholdsrik opplevelse. 

7. Premiering
Ved sesongslutt vil det bli produsert et flott premiekrus. Dette vil ha 2018-design og vil bli produsert av Porsgrund Porselænfabrik. Kravet for å gjøre seg fortjent til premiekruset er at minst 7 av turmålene besøkes. For barn under 10 år er kravet 6 turmål. Personer med særskilte behov kan gjøre seg fortjent til kruset med mindre enn 7 turer. Send epost til post@utinord.no. I løpet av sommeren vil det lagt ut skjema på vår nettside for bestiling av premiekrus. Prisen for premiekruset er kr 140,- for voksne og kr 80,- for barn under 18 år. 

8. Gaveartikler
I Ut i Nord´s nettbutikk egne gaveartikler med Ut i NORD-design. Dette kan være t-skjorte, buff. Det vil bli informert på nettside og Facebook. når produktene er klar for bestilling. 

9. Følg oss på Facebook
Nærmere 1100 personer følger Nord-Troms Friluftsråd på Facebook. Her vil det flere ganger i uka bli lagt ut informasjon om Ut i NORD sammen annen informasjon fra Friluftsrådet. Klikk HER for å følge oss på Facebook. 

10. Ta bilder
Vi ønsker at du tar bilder fra turene som vi kan bruke i vårt videre arbeid med nye brosjyrer, på nettsiden, Facebook og til lokal media. Vi er på Instgram. Del dine bilder fra turene på #utinord. Disse vil da automatisk også bli vist på vår nettside. 

Husk at bilder tatt på Snapchat, Instagram ofte har svært dårlig oppløsning/kvalitet. Vi anbefales at kamera brukes, evt. kameraet på mobiltelefonen.

Send gjerne dine bilder til post@utinord.no

11. Arrangør
Ut i NORD gjennomføres av Nord-Troms Friluftsråd i samarbeid med medlemskommunene og organisasjoner i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Send epost til post@utinord.no eller ta kontakt med daglig leder Hugo Tingvoll - 975 20 450 dersom du har spørmål eller kommentarer.