Gjennomførte kurs i spikking

Kvænangen og Nordreisa fikk besøk av landskjent og dyktig spikker.


Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213
Spikking Kvænangen

Eivind Falk fra Norsk Håndverkinstitutt på Lillehammer var med og jobbet sammen med barn og voksne

De to dagene ble gjennomført slik at elever og lærere fra Kjækan skole og Kvænangen barne og ungdomsskole var med på dagtid den siste onsdagen før skoleslutt. Samme dag ble det på kveldstid arrangert kveldskurs på Storslett der flere fra 4H-lagene var med på. Dagen etter, torsdag 18. juni, var det lærere fra Moan skole, Storslett skole og Reisa montessoriskole som var målgruppa for kurset. Det å jobbe med kniv er en god og tradisjonsrik friluftsaktivitet. Lærerne tar med seg kunnskapene og vil bruke dem i sitt videre arbeid når uteskole og læring i friluft står i sentrum.