Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213
Marin forsøpling

Sånn gjør vi det: Ferskt bilde tatt på veien ut mot Hamningberg

Aksjon mot marin forsøpling

Friluftsrådene i Nord-Troms og Finnmark har fått kr 250.000 i tilskudd fra Miljødirektoratet til strandrydding. Det kom inn mange søknader og årets beløp er nå fordelt. 

Kommuner, organisasjoner, skoler og andre som ønsker å være med i arbeidet med å rydde i fjæra og langs kysten kan søke tilskudd til arbeidet. 

Friluftsrådene ønsker å etablere snarlig kontakt med de som ønsker å bidra i arbeidet. Månedene framover vil være viktige for å oppnå gode resultater. Det er vårt ønsker at mange vil ta del i dette viktige arbeidet. Ta kontakt med daglig leder Hugo Tingvoll, 975 20 450 dersom mer informasjon ønskes. 

Årets fordeling vil bli lagt ut her om få dager.