Bål

Ledig stilling som daglig leder

Til å lede arbeidet skal Nord-Troms Friluftsråd ansette daglig leder. Søknadsfristen er 15. oktober. 

Nord-Troms Friluftsråd er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Friluftsrådet arbeider allsidig og utadrettet der målet er å oppnå resultater som kommer medlemskommunene, friluftslivet og innbyggerne til gode.

Til å lede og videreutvikle friluftsrådet søker vi en iderik, strukturert og samarbeidende

DAGLIG LEDER

Vi kan tilby en interessant og utfordrende fast stilling i en spennende region. Stillingen er for tiden 60 %. Vi søker en person med relevant høyere utdannelse og praksis fra fagfeltet. Vi søker en person med gode lederegenskaper som kan jobbe selvstendig men også være dyktig til å samarbeide og bygge nettverk.

Lønn etter nærmere avtale. Pliktig pensjonsmedlemskap i KLP via Skjervøy kommune som er administrativ vertskommune for friluftsrådet. Tiltredelse fra 1. jan. 2017.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt styreleder Kjell Kr. Johansen (911 94 723 )eller rådmann Skjervøy kommune Cissel Samuelsen (917 184 87) Søknad med cv sendes som epost til post@skjervoy.kommune.no. Søknadsfrist: 15. oktober.

Les mer om Nord-Troms Friluftsråd på Facebook og på vår nettside utinord.no