Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213
Jan Lindvall

55 minkfeller er delt ut

Minken er uønsket i norsk natur. Nå vil Nord-Troms Friluftsråd i samarbeid med lag og foreninger gjøre en innsats for å få ned bestanden. 


Jan Lindvall i Olderdalen JFF er klar for fangst av mink. Nord-Troms Friluftsråd har fått tilskudd fra Fylkesmannen i Troms til innkjøp av 50 minkfeller. Minken er uønsket i norsk natur. Derfor er det et mål om å få redusert bestanden så mye som mulig.

I tillegg til Olderdalen JFF har også disse organisasjonene fått minkfelle fra friluftsrådet: Meiland hytteforening, Spildra grendelag, Jøkelfjord bygdelag, Indre Arnøy utmarkslag, hytteeiere på vestresiden av Kågen, Årviksand bygdelag, Lauksletta bygdelag, Manndalen JFF, Indre Kåfjord skole, Storslett skole og Gry Johanne Warth.