Om Ut i NORD

Turkassetrim med 75 vakre turer i våre medlemskommuner. Les her alt du trenger å vite for å komme i gang. Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213
Kågtinden

Finn koden: 75 turer er med i Ut i NORD. Etter hvert kommer det slike røde og gule skilt på alle steder der turene starter. Foto: Hugo Tingvoll

Her er praktisk informasjon om Ut i NORD 2015

1. Litt om turene

75 turer inngår i Ut i NORD 2015. Av disse befinner 24 seg i Nordreisa, 15 i Skjervøy samt 18 turer både i Kvænangen og Kåfjord. Turene er gradert i samsvar med den nasjonale Merkehåndboken (merkehandboken.no) der grønne turer er de letteste. Dernest følger blå og rød. Det er ingen sorte turer med i år. Det er lagt opp til å finne varierte turer. Med det menes både variasjon i geografi der en stor del av våre fire medlemskommuner. Med variasjon menes også vanskelighetsgrad. Det er lagt opp til å ha med turene passer for alle. Derfor er noen enkle, mens andre er mer krevende.

Det er laget en kartbrosjyre med presentasjon av alle årets 75 turer. Denne ble i begynnelsen av juni sendt husstandene i våre medlemskommuner. Brosjyren er også lagt ved her. Se nederst på siden. 

2. Alle turer har sin kode
På hvert turmål finnes et laminert ark med en kode. Koden består av to bokstaver og to tall - f.eks AB12. Mye snø i fjellet, men også som følge av at Ut i NORD gjennomføres for første gang i 2015 gjør at det har tatt lengre tid enn planlagt å få ut kodearkene. 

Fant du ikke koden? Du kan sende sms til 975 20 450, epost til post@utinord.no eller via Facebook dersom du ikke fant koden. Vi vil sørge for å sende koden så raskt som mulig. Legg gjerne ved et bilde fra turen. 

Ut i NORD varer til 31. oktober. Det er også siste frist for å registere koder. 

3. Registrer deg som bruker og legg inn kodene
Få nettsiden til Nord-Troms Friluftsråd - www.utinord.no er det mulig å registrere seg som bruker. Her legger du også inn koden som du finner på turmålet. På nettsiden finnes også topplister og statistikk med nyttig og interessant informasjon om Ut i NORD. 

Det er gratis å være med i Ut i NORD. I den brosjyre som er sendt til samtlige husstander i medlemskommunene framgår det at Ut i NORD har en deltakeravgift, men styret i Nord-Troms Friluftsråd har vedtatt at deltakeravgift tidligst vil bli innført i 2016. 

Den som ikke bruker datamaskin kan ved sesongslutt sende inn sin turoversikt.  Send denne til rådhuset i din kommune. Merk konvolutten med Nord-Troms Friluftsråd - Ut i NORD 2015-

4. Registrering av familiemedlemmer
Når flere i familien er med på Ut i NORD anbefales det at familiemedlemmer registreres under din bruker. Dermed blir det enklere å legge inn turene etter hvert som de er gjennomført. Velg MIN PROFIL. Nederst på siden velges LEGG TIL FAMILIEMEDLEMMER.

5. Turbeskrivelser
Det arbeides med å få på plass gode turbeskrivelser for alle turer i Ut i NORD. Turbeskrivelser og informasjon om turene finnes på vår nettside under hvert enkelt kommune. 

6. Skilting
For at det skal være enkelt å finne fram vil turene bli skiltet med røde og gule Ut i NORD-skilt. Disse vil bli plassert der turen starter. Etter hvert vil det også komme skilt/pekere. Disse settes opp underveis i turen ved stikryss. 

Selv om turene skiltes anbefales det at kart og kompass, og eventuelt GPS, brukes i størst mulig grad. Dette gjør turene både til en sikrere og en mer innholdsrik opplevelse. 

7. Premiering
Ved sesongslutt vil det bli produsert et flott premiekrus. Dette vil ha 2015-design og vil bli produsert av Porsgrund Porselænfabrik. Kravet for å gjøre seg fortjent til premiekruset er at minst 7 av turmålene besøkes. For barn under 10 år er kravet 6 turmål. Personer med særskilte behov kan gjøre seg fortjent til kruset med mindre enn 7 turer. Send epost til post@utinord.no. I løpet av sommeren vil det lagt ut skjema på vår nettside for bestiling av premiekrus. Prisen for premiekruset er kr 140,- for voksne og kr 80,- for barn under 18 år. 

8. Gaveartikler
Det arbeides med å få produsert egne gaveartikler med Ut i NORD-design. Dette kan være t-skjorte, buff, drikkeflaske, matboks etc. Det vil bli informert på nettside og Facebook. når produktene er klar for bestilling. 

9. Følg oss på Facebook
Nærmere 1100 personer følger Nord-Troms Friluftsråd på Facebook. Her vil det flere ganger i uka bli lagt ut informasjon om Ut i NORD sammen annen informasjon fra Friluftsrådet. Klikk HER for å følge oss på Facebook. 

10. Ta bilder
Vi ønsker at du tar bilder fra turene som vi kan bruke i vårt videre arbeid med nye brosjyrer, på nettsiden, Facebook og til lokal media. Vi er på Instgram. Del dine bilder fra turene på #utinord. Disse vil da automatisk også bli vist på vår nettside. 

Husk at bilder tatt på Snapchat, Instagram ofte har svært dårlig oppløsning/kvalitet. Vi anbefales at kamera brukes, evt. kameraet på mobiltelefonen.

Send gjerne dine bilder til post@utinord.no

11. Arrangør
Ut i NORD gjennomføres av Nord-Troms Friluftsråd i samarbeid med medlemskommunene og organisasjoner i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Send epost til post@utinord.no eller ta kontakt med daglig leder Hugo Tingvoll - 975 20 450 dersom du har spørmål eller kommentarer. 

12. Årets turer
Her er en oversikt over årets turer i Ut i NORD. Turer merket med * er de som fortsatt mangler kodeark pr. mandag 21. august

Kåfjord 
1. Dalberget, Djupvik
2. Storhaugen, Djupvik 
3. Lilledalen, Olderdalen
4. Gillevarri, Olderdalen *
5. Nommedalsbreen, Trollvik *
6. Moskegaisa, Kåfjorddalen *
7. Storhaugen, Manndalen 
8. Tverrelva, Manndalen 
9. Spåkenes, Spåkenes
10. Olderdalen rundt
11. Nomedalen, Nomedalen
12. Gorsabrua, Kåfjorddalen
13. Skardalsgammen, Skardalen 
14. Trollvikhytta, Trollvik
15. Vikesokken, Nordmannvik
16. Baalsrudshula, Manndalen
17. Gaskaslokta, Birtavarre
18. Halti, Kåfjorddalen (kodearket ligger på norsk Halti, 1361 moh, og ikke på finsk Halti som opplyst i årets brosjyre)

Skjervøy
19. Sotneset, Arnøy
20. Arnøyhøgda, Arnøy
21. Sandnestinden, Arnøy
22. Singeltinden, Arnøy
23. Kveitviktinden, Laukøy *
24. Langnestinden, Laukøy
25. Engnes, Skjervøy
26. Breikågen, Kågen
27. Doktordalen, Kågen
28. Enesbukta, Kågen
29. Vardhaugen, Kågen
30. Redotinden, Kågen
31. Taskebyneset, Kågen
32. Kågtinden, Kågen 
33. Arontinden, UløyNordreisa 
34. Uløytinden, Uløy
35. Holmevannet, Hamneidet
36. Gjøvarden, Hamneidet
37. Vardfjellet, Bakkeby
38. Steinfjellet, Rotsund
39. Pilterigammen, Rotsundelv
40. Sikkájávri, Sørkjosen 
41. Flylysvarden, Sørkjosen
42. Storsteet, Kildal
43. Fávrresvárri, Kildal
44. Baiskivarden, Storslett
45. Nordkjosfjellet, Storslett
46. Fossvannet, Straumfjord   
47. Nuovasgáisá, Oksfjord
48. Luovosskaidi, Oksfjorddalen
49. Vuosgaisa/Svartfjellet,Straumfjord*
50. Sarafossen, Reisadalen
51. Cillagaisa, Kildal
52. Arasbovarri/Snefonna, Kildal
53. Beasvarri/Sagtinden, Kildal*
54. Jyppyrä, Storslett
55. Skaidecohkka, Reisadalen
56. Reasvarri, Storvik
57. Kildalsdammen, Kildal

Kvænangen 
58. Naigatoppen, Kvænangsfjellet
59. Lillestrømmen, Kvænangsbotn
60. Dalstua, Kvænangsbotn
61. Store Rossa, Kvænangsbotn
62. Lysløypa i Sætran, Badderen
63. Daumannstinden, Baddereidet
64. Moldvikøra, Badderen
65. Riddevarrivannet, Baddereidet
67. Svanefjellet rundt, Burfjord
68. Halsen, Burfjord
69. Vassnes, Alteidet
70. Mikaltinden, Jøkelfjordeidet
71. Olderbakkfjellet, Jøkelfjordeidet
72. Innervikselva, Jøkelfjord
73.  Ørnstolen, Reinfjord *
74. Staurhammeren, Spildra
75 Kulturstien på Spildra

download   Brosjyre Ut i NORD 2015