Frister det å jobbe med friluftsliv? Stilling ledig i Nord-Troms Friluftsråd

Friluftsrådet trapper opp sin virksomhet og lyser derfor ledig stilling som koordinator og aktivitetsleder.

Sappen

Aktivitet for barn og ungdom blir viktig for den som ansettes i friluftsrådets nye stilling. 

Mer aktivitet i samarbeid med våre medlemskommuner. Det preger den nye stillingen som nå er lyst ledig. Følgende arbeidsoppgaver vil være viktig for den som tilsettes:

Følge opp aktivitet i samarbeid med skoler og barnehager.

Friluftsskoler for barn i skoleferiene og andre arrangement og aktiviteter for barn og ungdom.

Friluftsliv for særskilte målgrupper. Dette kan være personer med innvandrerbakgrunn, ulike typer funksjonshemming og personer med helseutfordringer.

Friluftskort - grunnopplæring i friluftsliv.

Samarbeid med lag og foreninger som tilrettelegger for friluftsliv.

Særskilt oppfølging av friluftsliv og folkehelse i samarbeid med våre medlemskommuner. 

Søknadsfristen er 1. mars. Les mer i vedlagte utlysningstekst.

 
download   Ledig stilling - Nord-Troms Friluftsråd