90. Monte Carlo-gruva, Kåfjorddalen

189
Besøk
1,85
km en vei
460
moh.
blå

Adkomst

Ta av fra E6 i Birtavarre og kjør helt inn Kåfjord dalen. Når du kommer til snuplassen i dalen går det grusvei videre innover. Fortsett innover ca 2,5 km til du ser rød pil peker på en stolpe på høyre side av veien ved Oldernes. Kjør inn og parker her.

Turbeskrivelse

For over 120 år siden startet et gruveeventyr i Birtavarre. Det ble et kortvarig eventyr, og flere beskrev etter hvert gruvedriften mer som et helvete enn ett eventyr. Bo og arbeidsforholdene til de som arbeidet der var mildt sagt kummerlige. I Monte Carlo-gruva er det et oppholdsrom på over 40 kvadratmeter hvor arbeidsfolket bodde. Her måtte de lage sin mat, tørke sine klær og sove. På turen opp til Monte Carlo passerer du Ankerlia. Her hadde smelteverket og administrasjonen sitt kontor. Herskapsbolig og gården til direktør Gudbrand Thesen var også her. Fra Monte Carlo ble det transportert malm ned til Ankerlia via en linebane. I nedre del av stien er det gode forekomster av Maiblom, som er en sjelden plante så langt nord. Maiblom kan bli opp mot 20 cm høy og blomstrer i mai-juni. I juli står den tidvis uten både blomster og frukt, men det skal normalt komme runde, sterkt røde bær utover sensommeren. Planten er giftig.

Start for turen, og skiltet Monte Carlo befinner seg ved den store parkeringsplassen ved Oldernes. Kryss broen og gå inn på stien mot venstre, se etter skiltet: Ankerlia 550 m og følg skiltets rettning. Du kommer fram til gruvedriftens hovedsete Ankerlia etter 700 m, her er det nå bare ruinene igjen etter driften først på 1900-tallet. Gå 50 m videre langs stien inn dalen til du ser skiltet Monte Carlo 1 km. Følg merket sti som nå gradvis begynner å bli brattere opp mot gruven. Stien deler seg flere ganger på tur opp, men begge alternativene leder opp til gruven. Der stien er brattest er det litt kortere. Følg friluftsrådets røde pilpekere og røde merker som er hengt opp i trærne. Turen er merket fra start 1,7 km, men korrekt distanse er 2 km. Dette er en flott tur med mye historie. Stien er tørr og fin, og terrenget er lettgått. Obs: Det anbefales ikke å gå inn i gruvene da de ikke er sikret. 

Test tekst

Geir Ivar Johansen har gjennomførte i 2019 alle Ut i NORD-turene med kamera. Se hans film om turen til Monte Carlo-gruva:

 

Løype på kart

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Sissel Marin 7
Bjarne Solberg 5
Jarle Marin 4
Rudolf Solberg 4
Odd Harald Fagerli 3
Hans Bernhard Pedersen 3
Synne Berg-Søreng 2
Trond Are Pedersen 2
Johanne Fagerli 2
Else Marie Fagerli 2

Besøkslogg

Dato Antall besøk
20. september 1
16. september 1
15. september 2
11. september 1
9. september 1
8. september 1
7. september 2
30. august 2
24. august 1
22. august 1