108. Kippeldalselva, Nordmannvik

Foto: Anja Båtnes
Foto: Hugo Tingvoll
Foto: Hugo Tingvoll
Foto: Hugo Tingvoll
Foto: Hugo Tingvoll
Foto: Hugo Tingvoll
Informasjon hentet fra Ut i NORD boka Høyt og Lavt - Vakre turer i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy
Informasjon hentet fra Ut i NORD boka Høyt og Lavt - Vakre turer i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy
119
Besøk
2,83
km en vei
40
moh.
grønn Trillevennlig
Turbeskrivelse

Kippeldalselva er en sideelv som renner inn i Nordmannvikselva. Turen er familievennlig, og går til en flott grillhytte som grendelaget har satt opp. Turen følger skogsvei inn dalen på nordsiden av elven. Kvaliteten er så god at det er mulig å gjennomføre turen med sykkel og barnevogn. 

Turens start går tett på bolighus og via privat oppgjøring. Derfor viktig at det tas ekstra hensyn og ikke starter turen sent på kvelden etter kl 2200. Ta med ved dersom du ønsker å lage bål og bruke grillhytten. 

Turen starter cirka 200 meter nord for elva i Nordmannvik. Se etter skilt for Ut i NORD-parkeringen på nersiden av E6. Gå opp avkjøringen mot et stort hvit hus og to røde fjøs. Når du passerer første fjøsen på din høyre hånd går du inn til høyre og er nøye og følger BLÅ merker opp og inn på en skogsvei. Du vil få andre fjøsen på din venstre hånd før du kommer inn på skogsveien.

Det er lett å finne fram, ettersom turen går på tydelig skogsvei (lagd i forbindelse med vannledning), og er blåmerket hele veien. 

 

Kontaktperson
Stig Kristoffersen
90018983

Er turen skiltet?
Ja

Er turen merket?
Ja

Bestill årets krus i nettbutikken

Løype på kart

Last ned GPS-fil

Flest besøk 2022

Navn Besøk
Aud Irene Myrseth 2
Jorunn Slåttnes 1
Heidi-Lene Knutsen 1
Ingvild Pedersen 1
Helge Guttormsen 1
Astrid Berg 1
Gunn Josefsen 1
Margit Anne Pedersen 1
Anton Severinsen 1
Kari Pedersen Winterseth 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
25. sep 4
23. sep 2
20. sep 1
15. sep 2
08. sep 2
05. sep 1
04. sep 2
02. sep 2
30. aug 1
29. aug 3