Ut i nord!
Sitteunderlag JuleSPREK

JuleSPREK ruller videre

Vi er kommet til 8. desember og 12 nye turer i JuleSPREK er åpnet. Nå er det totalt 24 turer i våre fire kommuner som kan besøkes. JuleSPREK er adventstidens svar på populære Ut i NORD som gjennomføres i sommerhalvåret. 

Krus Ut i NORD

Glemte du å bestille kruset?

Denne meldingen sendes alle som har vært med på Ut i NORD. Både de som har bestilt og de som ikke har bestilt årets krus

t-skjorte rød

Nå kan du bestille vår nye t-skjorte med Ut i NORD-design

Bestill nå slik at du får t-skjortene før jul. T-skjortene finnes i to ulike farger. Husk å oppgi rett størrelse, farge og antall når du bestiller. 

Telt

Disse rekrutterte og vant

Nå er trekningen gjennomført. Mange sto på å få med flere ut ut på tur. 11 premier er trekt ut blant de som deltok. Fjellteltet ble vunnet av Petter Mikkelsen fra Birtavarre. 

Luer

Har du skaffet deg vår nye og flotte Ut i NORD-lue?

Vis at du trives på tur i Nord-Troms. Kjøp vår nye flotte lue. Kjøp i vår nettbutikk og hent på rådhuset i din kommune. 

Full Fræs

Nå blir det "Full Fræs" i våre ungdomsskoler

Full Fræs er en artig og lærerik friluftskamp mellom ungdomsskoler i Nord-Troms og Finnmark. Kanskje lykkes vi med å få med alle ungdomsskoler, også fra Lyngen og Storfjord.

#utinord

Facebook

01/12 2017: Her kommer en positiv og svært gledelig nyhet fra Stortinget. Torsdag kveld vedtok flertallet i Helse- og omsorgskomiteen (A, SV, Sp og KrF) følgende:

Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget om en ordning som sikrer elever på 1.?10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall.
I komiteens merknader heter det bl.a.:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til at Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening i felles innspill til komiteen understreker at det er viktig at økt fysisk aktivitet i skolen ikke bør forstås som kun mer tradisjonell kroppsøving innendørs.

Flertallet er enig i at selv om fysisk aktivitet i seg selv er et gode, er det et selvstendig poeng at elevene får mer tid utendørs og i naturlige omgivelser. Det gir mer avveksling og rekreasjon, og ny energi til å lære mer. Flertallet vil understreke at et vedtak om én time fysisk aktivitet hver dag ikke innebærer en ekstra kroppsøvingstime om dagen.

Flertallet vil videre peke på innspill om at det bør legges vekt på et mangfold av aktivitetsformer. Ikke alle elever trives med konkurransepreget idrettsaktivitet. Skal man øke elevenes motivasjon for å være fysisk aktiv også på fritiden og resten av livet, er det viktig å velge lystbetonte aktiviteter der alle kan oppleve mestring. Friluftsliv byr på en rekke slike aktivitetsformer der alle kan delta og lykkes. Flertallet mener dette er svært gode og viktige råd å ta med i det videre arbeidet. Mer fysisk aktivitet bør innføres i skolen gjennom et mangfold av inkluderende og lystbetonte aktiviteter der friluftsliv har en betydelig plass.

Flertallet vil understreke forslagsstillernes vektlegging av fysisk aktivitet integrert i andre fag og bruk av naturen som læringsarena. Det er positivt at fysisk aktivitet kombineres med andre skolefag, det kan gi annerledes og bedre læring for mange elever. Flertallet vil peke på at bruk av naturen som læringsarena også kan være positivt for det sosiale miljøet, og bidra til økt forståelse for sammenhengen mellom menneske og naturen og betydningen av bærekraft. Flertallet vil vise til at mange skoler har gode erfaringer med å ta i bruk naturen som klasserom, og undervise alle fag gjennom aktive læringsformer ute.»

Dette lover bra for vårt videre samarbeid med skolene i Nord-Troms. Det er en gledens dag for vårt arbeid med Læring i friluft ? for økt bruk av naturen som læringsarena ? for fysisk aktivitet, naturforståelse, sosialt miljø og læring i skolen. En gledens dag for alle barn!