Om Ut i NORD

Ut i NORD gjennomføres for 9. gang i 2023 I år med 140 turer i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Sesongstarten var 13. mai. De øvrige kommer fortløpende i mai og juni. Følg med på utinord.no

Om Ut i NORD

1. Årets Ut i NORD startet 13. mai. Turene åpnes forløpende når forholdende tilsier det. Følg derfor med på utinord.no - Se "Finn turmål" der åpningsdato framgår.

2. Ut i NORD varer til 31. oktober. Siste frist for å legge inn årets turer er 2. november kl. 23:59.

3. Deltakelse forutsetter at du har din egen brukerprofil. Den oppretter du gratis ved å velge «Ny bruker». på utinord.no. Merk at du må ha e-postadresse.

4. Du legger enkelt til flere familiemedlemmer ved å velge "Legg til familiemedlemmer under Min side/Min profil.

5. Du kan lage dine egne mål for sesongen. Det gjør du under "Min side". Her finnes også en oversikt som viser alle turer du og dine familiemedlemmer har registrert.

6. Private og offentlige bedrifter og arbeidsplasser kan knytte seg til Ut i NORD Bedrift. Aktiviteten framgår da ved å velge "Toppliste bedrift". Deltakelse er gratis og skjema for påmelding finnes HER

7. Under "Topplister" finnes oversikt som viser på din egen aktivitet, din kommune og din bedrift (dersom din arbeidsplass deltar). Du kan også velge og se besøkstall for tidligere sesonger.

8. Ut i NORD er en åpen aktivitet der vi ønsker å løfte fram friluftsliv, folkehelse og naturopplevelser. Den som ikke ønsker å vise sin deltakelse kan krysse av for anonym på "Min side".

9. Under "Finn turmål" framgår de ulike turmål via kart eller listevisning. Her finner du turbeskrivelser for hver enkelt tur med kart og bilder. Send e-post til post@utinord.no dersom du ser feil og mangler.

10. På hvert turmål finnes en turkode. Denne registreres på perletur.no. Forutsetter at du er innlogget.

11. Et nyttig tips kan være å laste ned turen til din smarttelefon. Da vil du kunne se hvor du befinner deg i forhold til løypa, selv uten nettdekning. Satellitter gjør det mulig. Er det nettdekning vil du også kunne se din posisjon. Følg med på utinord.no eventuelt ut.no. Også appene Hvor (gratis fra Kartverket) og den enda mer detaljerte Norgeskart Friluftsliv (årsabonnement kr 59,-) kan være nyttig på tur. Husk at teknologien er sårbar. Det anbefales derfor alltid å ha med kart og kompass

12. Det er mulig å vinne premier og finne gavekort dersom du ferdes på tur og deltar i Ut i NORD. Info kommer.

13. Årets Ut i NORD-krus og andre artikler bestilles via nettbutikken HER

14. Tenk sporløs ferdsel når du ferdes. Husk at vær og klima nordpå gjør naturen ekstra sårbar. Respekter båndtvangen - og vær ekstra hensynsfull dersom du ferdes i områder det det foregår reinkalving. Legg aldri igjen søppel ute i naturen.

15. Det er gratis å være med i Ut i NORD. De som ønsker å gi et bidrag som gjør at arbeidet med stier, bord og benker, kasser og skilt blir bedre, kan vippse til 63 92 46 (f.eks. kr 10,- pr. gjennomført tur).

Husk at arbeidet med Ut i NORD baserer seg på frivillighet. Graden av skilting, merking og kvalitet på turbeskrivelser vil kunne variere. Vi anbefaler at du planlegger turen. Det gjelder spesielt om du skal til et nytt sted, turen er lang eller været usikkert.

God tur!

Kartsiden - Årets brosjyre

Kartet viser oversikt over 136 vakre turer i Nord-Troms

Kvænangen / Kåfjord / Nordreisa / Skjervøy

Kartbrosjyren sendes til samtlige husstander og legges ut på butikker og ellers dere folk ferdes i våre fire kommuner.

Se kartet HER

Se brosjyren Ut i NORD 2021 HER

Ta vare på naturen når du er på tur

Ta hensyn til naturen, følg allemannsrett og sporløs ferdsel

1. Planlegg turen godt. Les turbeskrivelsen, se godt på kartet og planlegg for eventualiteter.

2. Merk at enkelte turmål har senere åpningsdato. Dette kan skyldes manglende fremkommelighet, kalveperiode for rein eller annet. Vi ber om at åpningsdatoene respekteres.

3. Ta med klær, mat/drikke og turutstyr etter vær og lengde på turen.

4. Ikke legg igjen spor etter deg.

- Vis hensyn til dyre- og fugleliv. Lukk grinder og ikke forstyrr husdyr unødig. Ta hensyn til kalveperiode for rein.

- Husk båndtvang!

- Bruk eksisterende bålplasser, og sjekk om det er lov til å tenne bål.

- Følg stiene for å unngå slitasjeskader.

- Ta med all søppel hjem!

- Parker på angitt sted og pass på at du ikke står i veien for andre. Ta hensyn til grunneier, skilt og veiledninger på plassen.

5. Du er selv ansvarlig for din egen sikkerhet på tur. Velg tur etter evne.

God tur!

Kontakt oss gjerne om det er noe du lurer på, og om du opplever feil i beskrivelser, skilting eller annet. Send e-post til post@utinord.no