Om Ut i NORD

Ut i NORD gjennomføres for 5. gang i 2019. I år med 115 turer i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Fra 15. mai er 42 turer klar for besøk. De øvrige kommer fortløpende i mai og juni. Følg med på utinord.no

Om Ut i NORD

15. mai åpner årets Ut i NORD. Bli med og registrerer dine besøk på våre mange turer.

1. Gå inn på utinord.no. Det er gratis å opprette brukerprofil, og dette kan gjøres ved å velge «Ny bruker». Her kan du fylle ut informasjon i registreringsskjemaet. Merk at du må ha e-postadresse.

2. Under "Finn turmål" kan du velge blant de ulike turmålene via kart eller listevisning, og finne turbeskrivelse for hver enkelt tur med kart og bilder.

3. På hvert turmål finner du en turkode. Det er denne som registreres på nettsiden.

4. Hvis du velger "Min side" vil du få oversikt over turene du har registrert. Under "Min profil" kan du gjøre endringer i profilen din. Det er også mulig å legge til familiemedemmer, og registrere turer for flere i turfølget.

5. Topplister viser statistikk over deltagelsen i årets- og tidligere sesonger.

6. Ut i NORD-krus og andre artikler bestilles via nettbutikken på utinord.no.

7. Ut i NORD baserer seg på frivillighet. Graden av skilting, merking og kvalitet på turbeskrivelser vil kunne variere. Vi anbefaler at du planlegger turen. Det gjelder spesielt om du skal til et nytt sted, turen er lang eller været usikkert.

8. I tillegg til Ut i NORD gjennomføres JuleSPREK, som er tilsvarende aktivitet med oppstart fredag i den første adventshelgen. JuleSPREK som består av 12 turer i hver av kommunene , totalt 48 turer, varer til 20. januar. Det "slippes" tre nye turer i hver kommune hver fredag fram til jul.

9. Den tekniske løsningen til Ut i NORD er utviklet i samarbeid med Tibe, og turmålskonkurransen er basert på Stikk UT! Starten var i 2005 da Molde kommune startet det som i dag er Stikk UT! Siden har turmålskonkurransen utviklet seg til å bli en felles turkasseaktivitet for Møre og Romsdal, organisert av Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal (stikkut.no) i samarbeid med Sunnmøre Friluftsråd.Også Finnmark Friluftsråd gjennomfører Perletur (perletur.no) med utgangspunkt i samme tekniske løsning.

God tur!

Kartsiden - Årets brosjyre

Kartet viser oversikt over 115 vakre turer i Nord-Troms

Kvænangen / Kåfjord / Nordreisa / Skjervøy

Se kartet her

Se årets brosjyre her

Ta vare på naturen når du er på tur

Ta hensyn til naturen, følg allemannsrett og sporløs ferdsel

1. Planlegg turen godt. Les turbeskrivelsen, se godt på kartet og planlegg for eventualiteter.

2. Merk at enkelte turmål har senere åpningsdato. Dette kan skyldes manglende fremkommelighet, kalveperiode for rein eller annet. Vi ber om at åpningsdatoene respekteres.

3. Ta med klær, mat/drikke og turutstyr etter vær og lengde på turen.

4. Ikke legg igjen spor etter deg.

- Vis hensyn til dyre- og fugleliv. Lukk grinder og ikke forstyrr husdyr unødig. Ta hensyn til kalveperiode for rein.

- Husk båndtvang!

- Bruk eksisterende bålplasser, og sjekk om det er lov til å tenne bål.

- Følg stiene for å unngå slitasjeskader.

- Ta med all søppel hjem!

- Parker på angitt sted og pass på at du ikke står i veien for andre. Ta hensyn til grunneier, skilt og veiledninger på plassen.

5. Du er selv ansvarlig for din egen sikkerhet på tur. Velg tur etter evne.

God tur!

Kontakt oss gjerne om det er noe du lurer på, og om du opplever feil i beskrivelser, skilting eller annet. Send e-post til post@utinord.no

Gradering

Ut i Nord har turer for alle. Turene går til til etablerte turmål og fargekoden forteller mye om vanskelighetsgraden.

Grønne turer

Passer for de fleste. Lette, korte turer med moderat stigning. Går i hovedsak på turveier og gode stier.

Blå turer

For de med litt turerfaring. Noe mer krevende partier enn grønne turer. Kan ha enkelte bratte stigninger og gå på lite opparbeidete stier.

Røde turer

For den erfarne turgåer med god utholdenhet. Går på sti, i åpent terreng, stein og snaufjell. Kan ha flere krevende partier og være luftig og utsatt. Krever turutrsyr og kunnskap om kartbruk.

Svarte turer

For erfarne fjellfolk med god utholdenhet. Lange turer med bratte og vanskelige partier. Krever godt turutstyr og kunnskap om kart og kompass/gps-bruk. Ut i NORD har ingen svarte turer.