Toppliste kommune

Listen rangerer kommunene etter hvor aktive innbyggerne deres er.  "Registreringer" rangerer ut fra hvor mange registreringer de med adresse i de ulike kommunene har gjort. Trykker du på "Aktive brukere" rangeres listen utfra antall Stikk UT!-brukere med bostedsadresse i de ulike kommunene.

# Kommune Registreringer Aktive brukere
1 Kåfjord 707 155
2 Nordreisa 376 120
3 Skjervøy 312 104
4 Kvænangen 57 31