Toppliste kommune

Listen rangerer kommunene etter hvor aktive innbyggerne deres er. "Registreringer" rangerer ut fra hvor mange registreringer de med adresse i de ulike kommunene har gjort. Trykker du på "Aktive brukere" rangeres listen utfra antall brukere med bostedsadresse i de ulike kommunene.

# Kommune Registreringer Aktive brukere
1 Nordreisa 1969 121
2 Skjervøy 1567 107
3 Kåfjord 1020 77
4 Kvænangen 411 39