Toppliste kommune

Listen rangerer kommunene etter hvor aktive innbyggerne deres er. "Registreringer" rangerer ut fra hvor mange registreringer de med adresse i de ulike kommunene har gjort. Trykker du på "Aktive brukere" rangeres listen utfra antall brukere med bostedsadresse i de ulike kommunene.

# Kommune Registreringer Aktive brukere
1 Nordreisa 7499 570
2 Skjervøy 5612 430
3 Kåfjord 5535 360
4 Kvænangen 1214 161