Toppliste kommune

Listen rangerer kommunene etter hvor aktive innbyggerne deres er. "Registreringer" rangerer ut fra hvor mange registreringer de med adresse i de ulike kommunene har gjort. Trykker du på "Aktive brukere" rangeres listen utfra antall brukere med bostedsadresse i de ulike kommunene.

# Kommune Registreringer Aktive brukere
1 Nordreisa 7033 555
2 Skjervøy 6165 463
3 Kåfjord 3138 307
4 Kvænangen 832 116