05. Isbuktvannet, Kågen - Ny!

425
Besøk
2,4
km en vei
grønn

Adkomst

Følg fv 866 til Skjervøybrua. Ta av i krysset til fv 869. Parker på rasteplassen rett etter krysset.

Turbeskrivelse


Turen til Isbuktvannet starter fra den store rasteplassen ved Skjervøybrua. Her er god muligheter for parkering.
Kryss veien og gå opp til innkjørselen ved grustaket (Ut i Nord-skilt). Følg jordvolden som går paralelt  med veien, nesten opp til krysset. Nytt Ut i Nord-skilt. Her går en tydelig stiopp mot høyre (vestover). Følg denne. Der stien møter høyspentledningen og to små vann, kommer den inn på kjøresporet som leder fram mot vanninntaket til settefiskanlegget. Ved demningen dreies kursen mot venstre, mot Isbuktvannet.
Posten ligger på bredden av vannet, øst for utosen. 

Isbuktvannet, også kalt Grønnvannet, er vannet som tar i mot vannet fra Kågtindbreen når den smelter.  

 

Løype på kart

Flest besøk 2019

Navn Besøk
Dag Johansen 8
Grete Wilhelmsen 5
Ruth Samuelsen 4
Kirsti Mikalsen 4
Ragnhild Fjellstad Henriksen 4
Sten frode Pedersen 4
Kirsti Lembricht 3
Emilie Stabell 3
Nils Harald Alm 3
Jorunn Slåttnes 3

Besøkslogg

Dato Antall besøk
31. oktober 2
20. oktober 2
14. oktober 2
1. oktober 4
29. september 1
28. september 7
25. september 1
23. september 2
21. september 2
18. september 1