127. Vassnes, Alteidet

45
Besøk
4,46
km en vei
5
moh.
blå

Adkomst

For å komme til startpunktet for turen til Vassnes tar man av fra E6 på Alteidet mot Låvan. Følg den kommunale veien mot Låvan i ca 4 km. Parkering på snuplass hvor det står skilt med kart merket Trimpost Vassnes.

Turbeskrivelse

Første kilometeren er bil/traktorvei. Der veien slutter følger du sti videre mot venstre fra traktorveien. Her går det en merket sti i kupert terreng utover til trimposten. Deler av turen er det på seinsommeren høyt siv og gress, men følg staur gjennom disse områdene. På siste delen av turen er det vanskelig å finne drikkevann, så pass på å ta med drikke. Turen er ca 4,5 km en vei. Beregn ca 3 timer T/R.

Løype på kart

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Kjell Kr. Johansen 2
Trine Solheim 1
Edel Mikkelsen 1
Marit Selbekk Liaklev 1
Reidar Eilertsen-Wassnes 1
Cato Larsen 1
Marianne Tøllefsen 1
Mirja Tunset 1
Rita Boberg Pedersen 1
Toril Paulsen 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
17. september 1
10. september 2
5. september 2
4. september 4
29. august 3
22. august 2
8. august 1
7. august 2
6. august 1
1. august 1