103. Stállogohpi, Olderdalen

56
Besøk
3,02
km en vei
rød

Adkomst

Kjør inn ved Utinord skiltene i Nomedalen ved grustaket sør om Olderdalen,og Parker bilen her.

Turbeskrivelse

I førkristen tid før finnemisjonen etablerte seg seg i Lyngenområdet på rundt 1700 tallet, oppfattet samene naturen som besjelet. Ånder hersket over alle viktige steder i naturen, og naturen var fylt av makter eller krefter en måtte forholde seg til. 

Det er registrert ca 30 samiske offersplasser i Lyngen, hvor av Stallogohopi er en av disse. Offersplassene opptrer stort sett i samme type tereng lik Stallogohpi: forrevne steinlandskap, godt skjermet fra bosetningen.

Ordet Stallo betyr Eventyrskikkelse på samisk, og Gohpi: fordypning, eller grop.

Du starter turen ved grustaket i Nomedalen. Man følger samme rute som Utinord turen til Nomedalen. Ca 60 - 70 meter etter turkassen i Nomedalen ser man skiltet Stallogohpi peke opp mot venstre. Videre herfra går det bratt opp langs godt merket sti. Etter ca 1,4 km kommer du til ny markør, følg denne videre opp nye 600 m til du er over tregrensen. Du kommer nå til en steinur hvor Olderdal Jeger og Fisk har lagt ut plank på de verste områdene i ura. Det er ikke krevende eller farlig og krysse ura. Fra ura ser du den markante offersteinen ruve over deg. Vel oppe blir du belønnet med et imponerende skue over klippen, og utsikten over Lyngenfjorden er upåklagelig. Det er fult mulig og fortsette turen fra Stallogohpi, og videre langs merket løype til Askevarri og komme ned i Olderdalen, eller om du vil gå fra Askevarri videre opp til topps på Gavtavarri. Denne turen er tilrettalagt av Olderdalen Jeger og Fiskeforening, og det er en innholdsrik tur med mye historie.

Løype på kart

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Steinar Hansen 3
Jarle Larsen 2
Hanne Kristin Johansen 2
Nathalie Larsen 1
Idar Lilleberg 1
Anette Soleng 1
Siv Vatne 1
Per Kristian Monsen 1
Karin Fossli Grape 1
Ellen Olsen 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
15. september 1
2. september 3
31. august 1
26. august 1
22. august 4
7. august 2
3. august 1
30. juli 2
27. juli 3
19. juli 1