109. Langnesfjellet, Trollvik

19
Besøk
4,65
km en vei
rød

Adkomst

Ta av fra E6 og kjør inn gammel veien i Trollvik. Turstart ved Ikil huset. Rødt utinord skilt ved start..

Turbeskrivelse

Fra toppen av Langnesfjellet får du panoramautsikt over Kåfjorden og Nomedalsbreen. Turen er ikke spesielt krevende med tanke på underlaget, men den siste delen mot toppen består av steinur. Hele turen til toppen er merket blått. Du starter ved Ikil huset i Trollvik ca 200 m før du kommer til gamle Trollvik skole. Gå opp skogsveien langs elven 550 m, følg skiltet Trollvikhytta 1,3 km til venstre. Terrenget flater ut etter 1,5 km, og du ser en rød pil peker mot venstre et lite stykke nedfor Trollvikhytten. Følg inn til venstre og kryss broen. Stien er utydelig etter broen så her er det viktig du følger blå merker på trærne. Fra broen følger du blå merker ca 200 m, og du kommer du inn på en tydelig sti. Følg stien ca 1,4 km i sørvestlig retning. Følg opp skogsveien til du kommer til et jakttårn. Hold nordvestlig kurs ca 400 m fra tårnet til du er over skoggrensen, og fortsett i samme retning til du kommer inn mot ryggen. Terrenget opp mot høyden er relativt bratt, og du dreier nå i nordøstlig retning.Terrenget flater ut etter høyde 909 m, og du ser nå toppvarden tydelig ca 1 km foran deg. Nomedalsbreen ligger 300 m innenfor toppvarden. Det er fult mulig for den som ønsker og fortsette turen videre til de andre toppene innenfor Langnesfjellet uten å miste høydemeter. Høyeste topp innenfor ligger på 1276 moh. Det er viktig og bite seg merke i at det fins andre, og over 2 km kortere alternativ til denne turen, men det bes om at en viser hensyn til grunneiere, og at bilene blir parkert ved Trollvik skole, eller ved Ikil huset, uavhengig hvilken start du velger.                                                                      https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16/KAPITTEL_1#%C2%A73

Løype på kart

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Bjarne Nyvoll 1
Aina Myrvoll 1
Hugo Jenssen 1
Jørn Hugo Monsen 1
Ole Johan Monsen 1
Ståle Pedersen 1
Bjarne Nyvoll 1
Antone Pedersen 1
Jarle Larsen 1
Hege Lynum Pedersen 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
14. september 1
9. september 1
2. september 2
29. august 1
19. juli 6
18. juli 2
15. juli 2
8. juli 1
28. mai 1
17. mai 1