41. Gorosomoan, Storslett

849
Besøk
0,77
km en vei
15
moh.
grønn Trillevennlig

Adkomst

Ta av i krysset ved Bios på Stoslett og kjør opp til Krysset ved Lundefjellveien. Parker slik at bilen ikke er til hinder for andre som skal opp i boligfeltet.

Turbeskrivelse

Fin tur langs Reisaelva og i kultur-/landbrukslandskapet på Tømmernes.

Start fra parkering i krysset mellom FV 865, fylkesveien opp Reisadalen, og Lundefjellvegen på Høgegga. Stien/skogsveien starter på andre siden av FV 865 og går ned til, og videre langs, Reisaelva. Etter cirka 500 meter deler veien seg. Et piltskilt viser at du må ta til venstre, ut mot elva for å finne kodearket til Ut i NORD. Denne sidearmen av stien møter så hovedstien igjen. Her er det muligheter for flere rundturer om man ønsker det. Enten via en smal sti gjennom skogen som kommer inn på en bedre sti etter cirka 270 meter, og går opp mot helikopterlandingsplassen. Derfra langs gang-/sykkelveg på Høgegga tilbake til start. Alternativt en lengre runde om Tømmernes.

Turen egner seg godt for alle, også med sykkel og barnevogn.

Distanse fra Parkeringen til kodeark én vei: 750 meter.

Rundtur 1: 1,9 km

Rundtur 2: 5 km

Løype på kart

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Ann-Karin Varsi 24
Bent G. Solvang 17
Cecilie Dyrnes Vangen 16
Ane Elise Mikalsen 8
Ailo Varsi 8
Idar Lilleberg 8
Julie Richardsen 8
Kristoffer Kiaerbech 7
Nathalie Johannessen 7
Lise Frogum 6

Besøkslogg

Dato Antall besøk
19. september 2
17. september 3
16. september 3
15. september 1
14. september 4
13. september 4
12. september 1
11. september 1
10. september 5
9. september 2