49. Reasvarri, Storvik

101
Besøk
3,37
km en vei
537
moh.
blå

Adkomst

Kjør bil fra Storslett nordover langs E6 til Straumfjordbotn, cirka 7 km. Ta av mot Storvik og kjør cirka 18 km til Storvik der turen starter.

Turbeskrivelse

Merk: Startsted for turen til Reasvarri er i år (2020) flyttet etter ønske fra grunneier, vennligst vis hensynta dette. Ny parkering ved Bergland i Storvik. Se etter Ut i NORD-startskilt med parkeringsskilt. Vær oppmerksom på hvor du parkerer, unngå å være til hinder for ferdsel til og fra eiendommene.

Fra parkeringen starter stigningen umiddelbart opp en bratt traktorvei med grind til et jorde. Passér de to husene på vollen, og følg kjørespor videre sørøstover. Etter man går gjennom en ny grind er traktorveien blåmerket videre langs et bekkefar i en liten dal. Fortsett på traktorveien inn mellom bekken og foten av Mellomhaugen. Du runder Mellomhaugen med Knutvatnet på høyre hånd. Like etter Knutvatnet følger du blåmerkede trær vekk fra stien og mot kraftgata. Like etter kraftgata kommer du inn på tydelig sti som går bratt opp gjennom bjørkeskogen. Etter å ha passert en myr, kommer du inn på en tydelig ryggformasjon. Følg denne nordøstover i ca. 300 meter. Her "knekker" stien. Ta til venstre, gå nordover og følg ryggen opp til toppen av Reašvárri. Tydelig sti merket med rødt. Merkeskiltet og varden er på høyde 537, mens den høyeste toppen på 588 m.o.h. er litt lengre nord. Flott utsikt nordover og ut fjorden.

Området er utmarksbeite for sau og reinsdyr. Vi minner om ordinær båndtvang  f.o.m. 1. april - 20. august.

Vær oppmerksom på at beskrivelse og løypekart er omtrentlig og at det kan forekomme feil. Ha med egnet turkart for området og kompass på turen. Den enkelte må være forberedt på å følge med på kartet og gjøre egne vegvalg!

Løype på kart

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Monica Svensson 2
Kjersti Hovland Rennestraum 2
Gøril Marvik 2
Sunniva Kråbøl 2
Victoria Isaksen 2
Kjetil Martesønn Skog 1
Truls Bjerkmo 1
Morten Hammervold 1
Bent G. Solvang 1
Renate Grønnberg Hammervold 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
13. september 1
31. august 1
30. august 1
29. august 5
25. august 1
24. august 1
23. august 1
22. august 1
21. august 1
20. august 2