53. Flylysvarden, Sørkjosen

248
Besøk
2,99
km en vei
594
moh.
blå

Adkomst

Parkering ved "Kronebutikken" i Sørkjosen. Parkeringsplass rett ved E6.

Turbeskrivelse

Fra parkeringsplassen følger man den grusede stien gjennom Goppa friluftsområde (Gamlehjemsskogen) og fortsetter rett fram over lysløypa når man kommer dit. Like etter møter man på skiltet som peker mot Truisku. Derfra fortsetter stien videre opp bakkene på god og tydelig sti.

Ved det gamle damanlegget deler terrenget seg i to daler, Jernelvdalen og Lallosdalen. Man følger stien som går langs Lalloselven i sørlig retning. Stien er godt merket og opparbeid. Her deler stien seg og er merket mot Truisku og mot Lallos. Her kan man velge den godt merka stien som peker mot Truisku, eller fortsette opp Lallosdalen og videre mot flylysvarden. Stien her er ikke merket.

Snart har man passert tregrensa og får utsikt opp mot Truiskufossen og vardene. Under Truiskufossen er det en gapahuk hvor man kan ta en lengre pause. Her kan man også skrive seg inn i turpostkassen som er der. Stien videre opp mot Truiskufossen er turens bratteste parti, og stien slynger seg opp fjellsiden under fossen. På flata oppfor fossen deler stien seg. Man tar her til venstre mot flylysvarden. Vel oppe ved varden venter belønningen i form av en fantastisk utsikt.

Området er beiteområde for reinsdyr. Vi minner om ordinær båndtvang f.o.m. 1. april - 20. august.

Vær oppmerksom på at beskrivelse og løypekart er omtrentlig og at det kan forekomme feil. Ha med egnet turkart for området og kompass på turen. Den enkelte må være forberedt på å følge med på kartet og gjøre egne vegvalg!

Løype på kart

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Jan Løvlund 8
yvonne Nørgård Johansen 8
Ketil Abrahamsen 6
Erik Enga 4
gunn Katrine Hansen 3
Ellen Johanne Hansen 3
Wenche Lise Johansen 3
Oddveig Merete Berg 3
Cecilie Monsen 3
Per-Erik Ørstad 2

Besøkslogg

Dato Antall besøk
15. september 3
14. september 4
13. september 5
11. september 2
9. september 3
8. september 3
7. september 1
2. september 1
1. september 1
31. august 1