71. Luovosskaidi, Oksfjorddalen

45
Besøk
4
km en vei
608
moh.
blå

Adkomst

Man kjører av fra E6 og innover Oksfjorddalen og forbi de innerste gårdsbrukene

og helt til Váddás, de seks siste km på noe ujevn veg. Parkering og startpunkt ved rasteplassen / brua.

Turbeskrivelse

Fra start gå opp på vollen og følg sti ned mot elva og kryss hengebrua over elva. Ta til venstre på andre siden av brua og ølg kjørespor/stien i østlig / nordøstlig retning oppover skogsiden og etter hvert fjellryggen. (Stien og kjøresporet overlapper hverandre.) I ca 400 m høyde er man over skogen, følger stien/kjøresporet videre i mer sørlig retning og passer høyde 527 på østsiden og så er man oppe i flatere terreng. Hold kursen mot toppen på 608 m.o.h. etter stien, kjøresporet går noe øst for denne. Vel oppe har man Storelvdalen vest for seg og Lilleelvdalen øst for seg, flott utsikt sørover og til Váddásgáissát.

Vær oppmerksom på at beskrivelse og løypekart er omtrentlig og at det kan forekomme feil. Ha med egnet turkart for området og kompass på turen. Den enkelte må være forberedt på å følge med på kartet og gjøre egne vegvalg!

Løype på kart

Flest besøk 2020

Navn Besøk
yvonne Nørgård Johansen 2
Maryann Mikkelsen 1
Edel Mikkelsen 1
Aron Mikalsen 1
Ole Johan Monsen 1
Aimeé V. Johannessen 1
Dag Johansen 1
Nathalie Johannessen 1
Edny Karlsen 1
Ingvild Pedersen 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
13. september 5
10. september 2
9. september 1
4. september 2
31. august 2
24. august 1
22. august 3
18. august 1
17. august 2
15. august 2