59. Gjøvarden, Hamneidet

263
Besøk
2,15
km en vei
532
moh.
blå

Adkomst

Parkering langs Riksvei 866, vei mot Skjervøy, ved stor rasteplass/avkjørsel. Ligger 1,2 km nord for skogsbilveien som går mot Holmevatnet.

Turbeskrivelse

Turen opp til Gjøvarden, via Holmevatnet er om lag 3 km lang, der toppen av Gjøvarden er 531 m.o.h. Holmevatnet ligger på høyde 250 m.o.h. Turen starter ved Rakto, ved stor rasteplass/parkering ca 1,2 km nord for skogsbilveien som går opp mot Holmevannet! Her er tavle med kart og veibeskrivelse. Følg merking herfra, så treffer du raskt den opprinnelige stien like oppi bakkene. I starten er det tett bjørkeskog, men den forsvinner gradvis og blir helt borte vel 200 m.o.h. Terrenget deretter er åpent og kupert. Terrenget er slakt og småkupert i starten, mens siste strekningen opp mot toppen er brattere med litt løst underlag noen steder. Det er rikt fugleliv i området. Nær toppen av fjellet ser man årlig blomstring av den vakre lapprosen tidlig på sommeren, særlig i skråninger mot sør.

Området er utmarksbeite for sau og reinsdyr. Vi minner om ordinær båndtvang  f.o.m. 1. april - 20. august.

Vær oppmerksom på at beskrivelse og løypekart er omtrentlig og at det kan forekomme feil. Ha med egnet turkart for området og kompass på turen. Den enkelte må være forberedt på å følge med på kartet og gjøre egne vegvalg!

Løype på kart

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Rita Andersen 3
yvonne Nørgård Johansen 2
Audhild Heggelund 2
Adelin Andersen 2
Wivi Vikebø 2
Monica Steinsvik Larsen 2
Lillian Remmen 2
Marlene Karlsen 2
Wenche Lise Johansen 2
Anne Marie Sjøgren 2

Besøkslogg

Dato Antall besøk
16. september 1
13. september 3
12. september 2
9. september 2
8. september 3
4. september 2
3. september 1
1. september 2
31. august 3
30. august 3