52. Moskodalen gruve, Kjelleren

123
Besøk
6,67
km en vei
blå

Turbeskrivelse

Moskodalen gruver har erstattet Dolbano i Ut i NORD sesong 2020. 

Stien følger Moskodalen fra parkeringen langs god sti helt fram til gruvene - her kan du ikke gå feil! Stien er en gammel kjerrevei fra gruvetiden, og er enkelte steder innsnevret slik at den ikke er bredere enn vanlige turstier. 

Moskodal gruver har vært i drift i tre perioder, 1903-1907, 1917-1918 og 1929-1930. Stigende kobberpriser fra begynnelsen av 1929 førte til at Thesen fikk interesse for Moskodalen og reetablerte gruvedriften der. Prisoppgangen viste seg å være kortvarig, og verket gikk konkurs i 1930.

Det er informasjonsplakater langs stien helt frem til gruvene.

Området er utmarksbeite for sau og reinsdyr. Vi minner om ordinær båndtvang  f.o.m. 1. april - 20. august.

Vær oppmerksom på at beskrivelse og løypekart er omtrentlig og at det kan forekomme feil. Ha med egnet turkart for området og kompass på turen. Den enkelte må være forberedt på å følge med på kartet og gjøre egne vegvalg!

Løype på kart

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Hanne Jensen 2
Per-Erik Ørstad 2
Sissel Thomasjord 2
yvonne Nørgård Johansen 2
Guttorm Hansen - Krone 2
Liv-Irene Iversen 1
Lina Olsen 1
Åse Vollstad 1
Ingunn Hansen 1
Edny Karlsen 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
20. september 3
16. september 2
15. september 1
14. september 2
11. september 1
9. september 4
8. september 1
7. september 1
4. september 1
3. september 4