68. Storhaugen ved Bertelsfjellet, Sørkjosen

82
Besøk
7,4
km en vei
672
moh.
rød

Adkomst

Ta av fra E6 til parkering ved Sørkjosen skole.

Turbeskrivelse

Turen starter på parkeringen ved Sørkjosen skole. Gå ca. 100 m etter lysløypa, og ta deretter stien / veien som går mot høyre og følg denne ca. 130 meter inn til stikryss ved fjellfoten. Herfra går det en fin sti opp lia. Turen opp er noe bratt, men flater ut oppe ved skoggrensa. Følg så stien videre i et delvis flatt og fint terreng innover til gapahuken ved Sikkajarvi. Gapahuken ligger i sørenden av vannet. Fortsett forbi gapahuken til du får en liten rundt dam på venstre side, her dreier man mot nordøst og går gjennom et søkk i terrenget. Følg denne retningen til man krysser en bekk som går ned til Sikkajarvi. Herfra starter det å stige og man følger ryggen som går nordover mot toppen av Storhaugen. Gå slik at du kommer opp på topplatået omtrent på midten, og drei her vestover. Følg ryggen til varden på toppen.

Alternativt kan man gå fra Vegbrink; se eget turforslag derifra.

Turen går gjennom utmarksbeite for sau og reinsdyr. Vi minner om ordinær båndtvang  f.o.m. 1. april - 20. august.

Vær oppmerksom på at beskrivelse og løypekart er omtrentlig og at det kan forekomme feil. Ha med egnet turkart for området og kompass på turen. Den enkelte må være forberedt på å følge med på kartet og gjøre egne vegvalg!

Løype på kart

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Henny Hansen 2
Erik Enga 2
Jarle Larsen 1
Truls Bjerkmo 1
Edel Mikkelsen 1
Dag Johansen 1
Wivi Vikebø 1
Annveig Jenssen 1
Sunniva Pettersen 1
Gunn Blomstereng 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
15. september 1
14. september 1
13. september 2
4. september 2
2. september 2
24. august 1
22. august 1
20. august 1
14. august 1
13. august 1