58. Nordkjosfjellet, Storslett - Ny!

174
Besøk
3,51
km en vei
504
moh.
blå

Adkomst

Ta av fra E6 mot Nordkjosen og parker etter ca 600 m. Gå deretter veien 200 m tilbake der turen starter ved Bekkmo.

Turbeskrivelse

Turen starter ved Bekkmo, ca 450m etter krysset E6- Nordkjosveien. Ta oppover grusvei ved rød fjøs, og videre opp til et jorde langs god sti/utmarksvei. Videre går man langs et jorde mellom et utmarksgjerde og et strømgjerde. I øverenden av jordet kommer man til en port og går ut i utmark. Følg delvis merket sti oppover skogen. Når du kommer ut av skogen, flater terrenget ut noe i spredt bjørkeskog, myrer og hauger. Ta sikte på fjellryggen i nord, og følg denne videre mot toppen. Flere mulige veier inn til toppen/varden.

Turen er også mulig å gå fra Straumfjordeidet- der grendehuset sto tidligere.

Området er utmarksbeite for sau og reinsdyr. Vi minner om ordinær båndtvang  f.o.m. 1. april - 20. august.

Vær oppmerksom på at beskrivelse og løypekart er omtrentlig og at det kan forekomme feil. Ha med egnet turkart for området og kompass på turen. Den enkelte må være forberedt på å følge med på kartet og gjøre egne vegvalg!

Løype på kart

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Johanne Båtnes 2
Eva Henriksen 2
Lars-Arvid Turunen 1
Gunn Eliassen 1
Malin Vollstad 1
Magne Pedersen 1
Maryann Mikkelsen 1
Liss Langstrand 1
Helene Skorpen 1
Bent G. Solvang 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
15. september 2
13. september 1
10. september 1
9. september 1
8. september 3
2. september 3
31. august 2
29. august 1
26. august 1
25. august 2