01. Gamle lysverket i Årvikmarka, Arnøya

293
Besøk
1,53
km en vei
160
moh.
grønn Trillevennlig

Adkomst

Kjør Fv. 347 til Årviksand. Parkering med Ungdomshuset.

Turbeskrivelse

Det første bygget du kommer til i Årviksand, er «Ungdomshuset»,

Portalen, og starten til turområdet Årvikmarka er her i fra. Det er gode parkeringsmuligheter.

Totalt er rundturen i Årvikmarka på ca 4 km.

Turen i Årvikmarka passer for alle, det er en godt opparbeidet sti som går igjennom hele området.

Fra gammelt av var det et kraftverk i Årviksand, dette ble sprengt av tyskerne under andre verdenskrig. En vil derfor kunne se mange ruiner etter dette.

I dag er det bygget en flott grillhytte her, hvor det er fint å ta en pause.

Ut i Nord posten er her på denne grillhytten.

Når en fortsetter turen videre er det også oppført en stor og flott gapahuk under fjellfoten.

Opparbeidelse av dette nærmiljøanlegget, med stier, bruer rasteplasser osv. er gjort på dugnad av befolkningen i Årviksand, med tilskudd fra Troms Fylkeskommune og Skjervøy kommune.

 

Løype på kart

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Helge Arnold Andersen helge_and@yahoo.no 46
Tone Nilsen Nilsen 32
Gunnhild Andreassen 6
Anita Olsen Skog 6
Ingvild Jørgensen 6
Leif-Håkon Pedersen 5
Eva Albrigtsen 4
Oddrun Nygaard 3
Trond Østvang 3
geir Nygaard 3

Besøkslogg

Dato Antall besøk
16. september 2
13. september 4
12. september 1
11. september 1
10. september 1
9. september 1
8. september 1
6. september 1
5. september 3
3. september 1