05. Isbuktvannet, Kågen

346
Besøk
2,4
km en vei
120
moh.
grønn

Adkomst

Følg fv 866 til Skjervøybrua. Ta av i krysset til fv 869. Parker på rasteplassen rett etter krysset.

Turbeskrivelse


Turen til Isbuktvannet starter fra den store rasteplassen ved Skjervøybrua. Her er god muligheter for parkering.
Kryss veien og gå opp til innkjørselen ved grustaket (Ut i Nord-skilt). Følg jordvolden som går paralelt  med veien, nesten opp til krysset. Nytt Ut i Nord-skilt. Her går en tydelig stiopp mot høyre (vestover). Følg denne. Der stien møter høyspentledningen og to små vann, kommer den inn på kjøresporet som leder fram mot vanninntaket til settefiskanlegget. Ved demningen dreies kursen mot venstre, mot Isbuktvannet.
Posten ligger på bredden av vannet, øst for utosen. 

Isbuktvannet, også kalt Grønnvannet, er vannet som tar i mot vannet fra Kågtindbreen når den smelter.  

 

Løype på kart

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Grethe Ihlang 6
Dag Johansen 5
Grete Wilhelmsen 4
Ingvild Pedersen 4
Lena Pedersen 4
Kirsti Mikalsen 3
Jorunn Slåttnes 3
Trond Østvang 3
Trond Aardal 2
Sissel Sumstad 2

Besøkslogg

Dato Antall besøk
13. september 6
12. september 6
10. september 2
8. september 2
7. september 4
6. september 6
3. september 2
2. september 4
31. august 3
30. august 4